Polski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania

Zaopatrzenie

Z Tanki Online Wiki
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
During battles, you can often see players typing messages such as “Drugs!” or “Drugger!. This means that one of the players in the battle is using supplies. These items from the Garage allow you to temporarily enhance a particular feature of your tank. There are three ways to obtain supplies:
+
Podczas bitew często można zobaczyć, że gracze piszą wiadomości typu "Drugs!" lub "Drugger!". Oznacza to, że jeden z graczy w bitwie korzysta z zaopatrzenia. Te przedmioty z garażu pozwalają Ci tymczasowo zwiększyć umiejętności czołgu. Istnieją trzy sposoby zdobycia zaopatrzenia:
  
* Supplies sporadically fall from the sky during gameplay (see [[Drop Boxes]])
+
* Sporadycznie spada z nieba podczas bitwy (zobacz [[Drop Boxes]])
* Supplies can be purchased for crystals in the Shop
+
* Może zostać zakupione za kryształy w sklepie
* Supplies can be received as daily gifts when a player logs in to the Server, every 24 hours (Actual reception time is an hour before the daily server restart)
+
* Można je otrzymać jako jako dzienny prezent gdy gdy gracz zaloguje się na serwer, co każde 24 godziny
  
The effect of each supply lasts for 45 seconds. After that, the item is unavailable (Cooldown). Therefore, it is impossible to continuously use one particular type of supplies.
+
Każde użycie zaopatrzenia jest aktywne przez 45 sekund. Po tym czasie przedmiot jest niedostępny (czas odnowienia). W związku z czym nie jest możliwe posiadanie ciągle aktywnego jednego rodzaju zaopatrzenia.
  
Combine supplies from the Garage with the ones you get on the battlefield to make your tank even more deadly.  
+
Łącz zaopatrzenie dostępne z garażu z tym, które możesz znaleźć na polu bitwy aby twój czołg był jeszcze bardziej zabójczy.  
  
 
{|class="wikitable" border="1" width="100%"
 
{|class="wikitable" border="1" width="100%"
  |style="background:#2b2b2b" valign="top" width="6%" align="center"|'''Name'''
+
  |style="background:#2b2b2b" valign="middle" width="6%" align="center"|'''Nazwa'''
  |style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Description'''
+
  |style="background:#2b2b2b" valign="middle" align="center"|'''Opis'''
  |style="background:#2b2b2b" valign="top" width="6%" align="center"|'''Price'''
+
  |style="background:#2b2b2b" valign="middle" width="6%" align="center"|'''Koszt'''
  |style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Available from'''
+
  |style="background:#2b2b2b" valign="middle" align="center"|'''Dostępne od'''
  |style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''How it looks<br> in battle'''
+
  |style="background:#2b2b2b" valign="middle" align="center"|'''Wygląd podczas<br>bitwy'''
 
  |-
 
  |-
 
  |valign="top" align="center"|Repair Kit<br>[[File:163px-Inventory first aid.png|link=]]
 
  |valign="top" align="center"|Repair Kit<br>[[File:163px-Inventory first aid.png|link=]]
  |valign="top"|Restores 200 armor points per second and reduces burning and freezing effects for 2 seconds.
+
  |valign="top"|Przywraca 200 punktów pancerza na sekundę i redukuje efekt podpalenia i zamarznięcia na 2 sekundy.
First Aid is a must have item on the battlefield. A well-balanced set of medical items, packed in a box, helps you to stay alive in dangerous situations.  
+
First Aid jest przedmiotem obowiązkowym na polu bitwy. Dobrze wyważony zestaw przedmiotów medycznych, zapakowany w pudełku, pomaga utrzymać się przy życiu w niebezpiecznych sytuacjach.
 
+
 
  |align="center" valign="middle"|150
 
  |align="center" valign="middle"|150
 
  |align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_03.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Gefreiter|Gefreiter]]'''
 
  |align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_03.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Gefreiter|Gefreiter]]'''
Linia 25: Linia 24:
 
  |-
 
  |-
 
  |valign="top" align="center"|Double Armor<br>[[File:Inventory double armor.png|link=]]
 
  |valign="top" align="center"|Double Armor<br>[[File:Inventory double armor.png|link=]]
  |valign="top"|Increases armor of your tank for 45 seconds.  
+
  |valign="top"|Zwiększa pancerz Twojego czołgu na 45 sekund.
 
A set of advanced kevlar armor plates that are mounted in standard 600x800mm slots. When properly installed, these plates can double the protective properties of standard armor by taking up 50% of kinetic and thermal energy of the impact.
 
A set of advanced kevlar armor plates that are mounted in standard 600x800mm slots. When properly installed, these plates can double the protective properties of standard armor by taking up 50% of kinetic and thermal energy of the impact.
 
  |align="center" valign="middle"|50
 
  |align="center" valign="middle"|50
Linia 32: Linia 31:
 
  |-
 
  |-
 
  |valign="top" align="center"|Double Damage<br>[[File:Inventory double power.png|link=]]
 
  |valign="top" align="center"|Double Damage<br>[[File:Inventory double power.png|link=]]
  |valign="top"|Increases damage of your gun for 45 seconds.
+
  |valign="top"|Zwiększa obrażenia Twojej wieżyczki na 45 sekund.
 
A unique military device – a small metal clutch mounted on the middle part of the barrel by two 20 bolts and a lock screw. It increases the muzzle velocity of a projectile of any type by several times, thus doubling its killing power. Unfortunately, independent power source which supplies the electromagnetic modulator speeding up the substance in the barrel discharges really quickly. After that, the device becomes unusable.  
 
A unique military device – a small metal clutch mounted on the middle part of the barrel by two 20 bolts and a lock screw. It increases the muzzle velocity of a projectile of any type by several times, thus doubling its killing power. Unfortunately, independent power source which supplies the electromagnetic modulator speeding up the substance in the barrel discharges really quickly. After that, the device becomes unusable.  
 
  |align="center" valign="middle"|50
 
  |align="center" valign="middle"|50
Linia 39: Linia 38:
 
  |-
 
  |-
 
  |valign="top" align="center"|Speed Boost<br>[[File:Inventory nitro.png|link=]]
 
  |valign="top" align="center"|Speed Boost<br>[[File:Inventory nitro.png|link=]]
  |valign="top"|Increases speed of your tank for 45 seconds.
+
  |valign="top"|Zwiększa szybkość Twojego czołgu na 45 sekund.
Every tank should have its own N2O cylinder. First, it is perfect if you need to temporarily increase the speed of your tank and turret maximum rotation speed. Secondly, nitrogen oxide is also known as laughing gas. It can be used during narcosis or just for fun.
+
Każdy czołg powinien mieć swój własny cylinder N2O. Po pierwsze, jest to idealny sposób aby tymczasowo zwiększyć prędkość i szybkość obrotu swojego czołgu. Po drugie, tlenek azotu jest znany jako gaz rozweselający. Może być stosowany podczas narkozy lub po prostu do zabawy.
 
  |align="center" valign="middle"|50
 
  |align="center" valign="middle"|50
 
  |align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_04.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Corporal|Corporal]]'''
 
  |align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_04.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Corporal|Corporal]]'''
Linia 46: Linia 45:
 
  |-
 
  |-
 
  |valign="top" align="center"|[[Mines|Mine]]<br>[[File:Inventory_mine.png|border=0|164x105px|link=]]
 
  |valign="top" align="center"|[[Mines|Mine]]<br>[[File:Inventory_mine.png|border=0|164x105px|link=]]
  |valign="top"|The mine is deactivated if its owner dies or leaves the battle or when the battle is over. In team battles mines can be activated only by players from opposing team.  
+
  |valign="top"|Miny są dezaktywowane gdy ich właściciel zginie, opuści bitwę lub bitwa dobiegnie końca. Podczas drużynowych potyczek miny mogą zostać aktywowane tylko przez drużynę przeciwną.
The mine is your friend and a real helper. Quietly sneak behind enemy lines to mine their headquarters, cover your friends during retreat, block approaches to your base – all of it is possible thanks to this deadly device.
+
Mina jest Twoim przyjacielem i prawdziwym pomocnikiem. Ciche podkradnie się za linię wroga aby zaminować ich bazę, osłanianie swoich przyjaciół podczas odwrotu, blokowanie dostępu do własnej bazy - wszystko to jest możliwe dzięki tym morderczym urządzeniom.
 
  |align="center" valign="middle"|50
 
  |align="center" valign="middle"|50
 
  |align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_05.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Master_Corporal|Master Corporal]]'''
 
  |align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_05.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Master_Corporal|Master Corporal]]'''
Linia 55: Linia 54:
 
==Smart Cooldowns==
 
==Smart Cooldowns==
  
Smart Cooldowns is a system of cooldowns for supplies. The moment you activate one, several others are also put into cooldown for a brief time. A player can still have several supplies activated at the same time, but this will require a smart approach, a good understanding of each supply’s cooldown timer, as well as the combined use of garage supplies and drop boxes.
+
Smart Cooldowns to system czasów odnowienia dla zaopatrzenia. W momencie aktywowania jednego, kilka innych też otrzymuje krótki czas odnowienia. Gracz może mieć aktywnych kilka rodzajów zaopatrzenia w tym samym czasie, ale będzie to wymagało inteligentnego podejścia, dobrego zrozumienia czasów odnowienia każdego rodzaju zaopatrzenia, jak również dobrego zgrania użycia zaopatrzenia z garażu z tym, które można znaleźć na polu bitwy.
 
+
For instance, when Double Damage is activated, it forces a 30 second cooldown on Double Armor. Since supplies now remain active for 45 seconds, you can still have both Double Damage and Double Armor active at the same time. To do this, you would have to either wait for the cooldown on Double Armor to end, or pick a Double Armor drop box from the arena.
+
  
The table below contains all the cooldown times for the Smart Cooldowns system in seconds.
+
Dla przykładu, gdy aktywujemy Double Damage, wymusza to 30 sekund odnowienia dla Double Armor. Ze względu na to, zaopatrzenie jest aktywne przez 45 sekund, możliwe jest posiadanie zarówno Duble Dabage i Double Armor w tym samym czasie. Aby to zrobić, należy odczekać aż minie czas oczekiwania na użycie Double Armor lub zebrać Double Armor na polu bitwy.
  
 +
Poniższa tabela przedstawia wszystkie czasy odnowienia w sekundach dla Systemu Smart Cooldowns.
  
 
{|class="wikitable" border="1" width="100%"
 
{|class="wikitable" border="1" width="100%"

Wersja z 14:20, 14 wrz 2015

Podczas bitew często można zobaczyć, że gracze piszą wiadomości typu "Drugs!" lub "Drugger!". Oznacza to, że jeden z graczy w bitwie korzysta z zaopatrzenia. Te przedmioty z garażu pozwalają Ci tymczasowo zwiększyć umiejętności czołgu. Istnieją trzy sposoby zdobycia zaopatrzenia:

  • Sporadycznie spada z nieba podczas bitwy (zobacz Drop Boxes)
  • Może zostać zakupione za kryształy w sklepie
  • Można je otrzymać jako jako dzienny prezent gdy gdy gracz zaloguje się na serwer, co każde 24 godziny

Każde użycie zaopatrzenia jest aktywne przez 45 sekund. Po tym czasie przedmiot jest niedostępny (czas odnowienia). W związku z czym nie jest możliwe posiadanie ciągle aktywnego jednego rodzaju zaopatrzenia.

Łącz zaopatrzenie dostępne z garażu z tym, które możesz znaleźć na polu bitwy aby twój czołg był jeszcze bardziej zabójczy.

Nazwa Opis Koszt Dostępne od Wygląd podczas
bitwy
Repair Kit
163px-Inventory first aid.png
Przywraca 200 punktów pancerza na sekundę i redukuje efekt podpalenia i zamarznięcia na 2 sekundy.

First Aid jest przedmiotem obowiązkowym na polu bitwy. Dobrze wyważony zestaw przedmiotów medycznych, zapakowany w pudełku, pomaga utrzymać się przy życiu w niebezpiecznych sytuacjach.

150 IconsNormal 03.png
Gefreiter
100px-Bonus first aid.png
Double Armor
Inventory double armor.png
Zwiększa pancerz Twojego czołgu na 45 sekund.

A set of advanced kevlar armor plates that are mounted in standard 600x800mm slots. When properly installed, these plates can double the protective properties of standard armor by taking up 50% of kinetic and thermal energy of the impact.

50 IconsNormal 04.png
Corporal
100px-Bonus double armor.png
Double Damage
Inventory double power.png
Zwiększa obrażenia Twojej wieżyczki na 45 sekund.

A unique military device – a small metal clutch mounted on the middle part of the barrel by two 20 bolts and a lock screw. It increases the muzzle velocity of a projectile of any type by several times, thus doubling its killing power. Unfortunately, independent power source which supplies the electromagnetic modulator speeding up the substance in the barrel discharges really quickly. After that, the device becomes unusable.

50 IconsNormal 04.png
Corporal
100px-Bonus double power.png
Speed Boost
Inventory nitro.png
Zwiększa szybkość Twojego czołgu na 45 sekund.

Każdy czołg powinien mieć swój własny cylinder N2O. Po pierwsze, jest to idealny sposób aby tymczasowo zwiększyć prędkość i szybkość obrotu swojego czołgu. Po drugie, tlenek azotu jest znany jako gaz rozweselający. Może być stosowany podczas narkozy lub po prostu do zabawy.

50 IconsNormal 04.png
Corporal
100px-Bonus nitro.png
Mine
border=0
Miny są dezaktywowane gdy ich właściciel zginie, opuści bitwę lub bitwa dobiegnie końca. Podczas drużynowych potyczek miny mogą zostać aktywowane tylko przez drużynę przeciwną.

Mina jest Twoim przyjacielem i prawdziwym pomocnikiem. Ciche podkradnie się za linię wroga aby zaminować ich bazę, osłanianie swoich przyjaciół podczas odwrotu, blokowanie dostępu do własnej bazy - wszystko to jest możliwe dzięki tym morderczym urządzeniom.

50 IconsNormal 05.png
Master Corporal
Mine wiki (1).png

Smart Cooldowns

Smart Cooldowns to system czasów odnowienia dla zaopatrzenia. W momencie aktywowania jednego, kilka innych też otrzymuje krótki czas odnowienia. Gracz może mieć aktywnych kilka rodzajów zaopatrzenia w tym samym czasie, ale będzie to wymagało inteligentnego podejścia, dobrego zrozumienia czasów odnowienia każdego rodzaju zaopatrzenia, jak również dobrego zgrania użycia zaopatrzenia z garażu z tym, które można znaleźć na polu bitwy.

Dla przykładu, gdy aktywujemy Double Damage, wymusza to 30 sekund odnowienia dla Double Armor. Ze względu na to, zaopatrzenie jest aktywne przez 45 sekund, możliwe jest posiadanie zarówno Duble Dabage i Double Armor w tym samym czasie. Aby to zrobić, należy odczekać aż minie czas oczekiwania na użycie Double Armor lub zebrać Double Armor na polu bitwy.

Poniższa tabela przedstawia wszystkie czasy odnowienia w sekundach dla Systemu Smart Cooldowns.

Repair Kit Double Armor Double Damage Speed Boost Mine
Repair Kit 30 15 15 0 15
Double Armor 0 15 30 15 0
Double Damage 0 30 15 15 0
Speed Boost 0 15 15 15 0
Mine 15 15 15 0 30