Polski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania

Zaopatrzenie

Z Tanki Online Wiki
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
During battles, you can often see players typing messages such as “Drugs!” or “Drugger!. This means that one of the players in the battle is using supplies. These items from the Garage allow you to temporarily enhance a particular feature of your tank. There are three ways to obtain supplies:
+
__NOTOC__
 +
Podczas bitew często można zobaczyć, że gracze piszą wiadomości typu "Drugs!" lub "Drugger!". Oznacza to, że jeden z graczy w bitwie korzysta z zaopatrzenia. Te przedmioty z garażu pozwalają Ci tymczasowo zwiększyć umiejętności czołgu.Po użyciu wybranego zaopatrzenia jest ono niedostępne (czas odnowienia). W związku z czym nie jest możliwe posiadanie ciągle aktywnego jednego rodzaju zaopatrzenia. Łącz zaopatrzenie dostępne z garażu z tym, które możesz znaleźć na polu bitwy aby twój czołg był jeszcze bardziej zabójczy.
  
* Supplies sporadically fall from the sky during gameplay
+
<br />
* Supplies can be purchased for crystals in the Shop
+
* Supplies can be received as daily gifts when a player logs in to the Server, every 24 hours (Actual reception time is an hour before the daily server restart)
+
  
The effect of each supply lasts for 45 seconds. After that, the item is unavailable (Cooldown). Therefore, it is impossible to continuously use one particular type of supplies.
+
==Łączenie zasobów==
  
Combine supplies from the Garage with the ones you get on the battlefield to make your tank even more deadly.  
+
Łączenie zasobów to system czasów odnowienia dla zaopatrzenia. W momencie aktywowania jednego, kilka innych też otrzymuje krótki czas odnowienia. Gracz może mieć aktywnych kilka rodzajów zaopatrzenia w tym samym czasie, ale będzie to wymagało inteligentnego podejścia, dobrego zrozumienia czasów odnowienia każdego rodzaju zaopatrzenia, jak również dobrego zgrania użycia zaopatrzenia z garażu z tym, które można znaleźć na polu bitwy.
 +
Dla przykładu, gdy aktywujemy Podwójne Obrażenia, wymusza to 20 sekund odnowienia dla Podwójnego Pancerza. Ponieważ zaopatrzenie pozostaje teraz aktywne przez 40 sekund, wciąż możesz mieć zarówno Podwójne Obrażenia jak i Podwójny Pancerz aktywne w tym samym czasie. Aby to zrobić, należy odczekać aż minie czas oczekiwania na użycie Podwójnego Pancerza lub zebrać Podwójny Pancerz z pola bitwy.
 +
 +
<br />
  
{|class="wikitable" border="1" width="100%"
+
==Otrzymywanie Zaopatrzenia==
|style="background:#2b2b2b" valign="top" width="6%" align="center"|'''Name'''
+
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Description'''
+
|style="background:#2b2b2b" valign="top" width="6%" align="center"|'''Price'''
+
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Available from'''
+
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''How it looks<br> in battle'''
+
|-
+
|valign="top" align="center"|Repair Kit<br>[[File:163px-Inventory first aid.png|link=]]
+
|valign="top"|Restores 200 armor points per second and reduces burning and freezing effects for 2 seconds.
+
First Aid is a must have item on the battlefield. A well-balanced set of medical items, packed in a box, helps you to stay alive in dangerous situations.
+
  
|align="center" valign="middle"|150
+
Istniejące sposoby zdobycia Zaopatrzenia:
|align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_03.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Gefreiter|Gefreiter]]'''
+
|align="center" valign="middle"|[[File:100px-Bonus first aid.png|link=]]
+
|-
+
|valign="top" align="center"|Double Armor<br>[[File:Inventory double armor.png|link=]]
+
|valign="top"|Increases armor of your tank for 45 seconds.
+
A set of advanced kevlar armor plates that are mounted in standard 600x800mm slots. When properly installed, these plates can double the protective properties of standard armor by taking up 50% of kinetic and thermal energy of the impact.
+
|align="center" valign="middle"|50
+
|align="center" valign="middle"| [[File:IconsNormal_04.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Corporal|Corporal]]'''
+
|align="center" valign="middle"|[[File:100px-Bonus double armor.png|link=]]
+
|-
+
|valign="top" align="center"|Double Damage<br>[[File:Inventory double power.png|link=]]
+
|valign="top"|Increases damage of your gun for 45 seconds.
+
A unique military device – a small metal clutch mounted on the middle part of the barrel by two 20 bolts and a lock screw. It increases the muzzle velocity of a projectile of any type by several times, thus doubling its killing power. Unfortunately, independent power source which supplies the electromagnetic modulator speeding up the substance in the barrel discharges really quickly. After that, the device becomes unusable.
+
|align="center" valign="middle"|50
+
|align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_04.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Corporal|Corporal]]'''
+
|align="center" valign="middle"|[[File:100px-Bonus double power.png|link=]]
+
|-
+
|valign="top" align="center"|Speed Boost<br>[[File:Inventory nitro.png|link=]]
+
|valign="top"|Increases speed of your tank for 45 seconds.
+
Every tank should have its own N2O cylinder. First, it is perfect if you need to temporarily increase the speed of your tank and turret maximum rotation speed. Secondly, nitrogen oxide is also known as laughing gas. It can be used during narcosis or just for fun. 
+
|align="center" valign="middle"|50
+
|align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_04.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Corporal|Corporal]]'''
+
|align="center" valign="middle"|[[File:100px-Bonus nitro.png|link=]]
+
|-
+
|valign="top" align="center"|[[Mines|Mine]]<br>[[File:Inventory_mine.png|border=0|164x105px|link=]]
+
|valign="top"|The mine is deactivated if its owner dies or leaves the battle or when the battle is over. In team battles mines can be activated only by players from opposing team.
+
The mine is your friend and a real helper. Quietly sneak behind enemy lines to mine their headquarters,  cover your friends during retreat, block approaches to your base – all of it is possible thanks to this deadly device.
+
|align="center" valign="middle"|50
+
|align="center" valign="middle"|[[File:IconsNormal_05.png|link=]]<br>'''[[Ranks#Master_Corporal|Master Corporal]]'''
+
|align="center" valign="middle"|[[File:Mine wiki (1).png|150px|link=]]
+
|}
+
  
==Smart Cooldowns==
+
*Zakup w hangarze (Złote skrzynie mogą zostać zakupione jedynie w Sklepie).
 +
*Zakup jako część zestawów Zaopatrzenia (100 i 1000 każdego rodzaju z wyjątkiem Złotych Skrzyń), które są dostępne w hangarze oraz w Sklepie.
 +
*Poprzez wykonywanie [[Misje|Dziennych misji]].
 +
*Z dziennych bonusów za posiadanie [[Konto Premium|Konta Premium]].
 +
*Jako nagrody w konkursach.
 +
*Poprzez [[Kody promocyjne]].
 +
*Poprzez otwieranie [[Skrzynie|Skrzyń]] (nie każda skrzynia gwarantuje otrzymanie Zaopatrzenia).
  
Smart Cooldowns is a system of cooldowns for supplies. The moment you activate one, several others are also put into cooldown for a brief time. A player can still have several supplies activated at the same time, but this will require a smart approach, a good understanding of each supply’s cooldown timer, as well as the combined use of garage supplies and drop boxes.
+
<br />
  
For instance, when Double Damage is activated, it forces a 30 second cooldown on Double Armor. Since supplies now remain active for 45 seconds, you can still have both Double Damage and Double Armor active at the same time. To do this, you would have to either wait for the cooldown on Double Armor to end, or pick a Double Armor drop box from the arena.
+
==Rodzaje Zaopatrzenia==
  
The table below contains all the cooldown times for the Smart Cooldowns system in seconds.
+
===Zestaw Naprawczy [[Plik:ZestawNaprawczy_ikona.png|link=]]===
  
 +
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
 +
|-
 +
| colspan="2" width="45%" style="background-color:#78bd00;border-color:#78bd00;border-right:none" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:#78bd00;border-color:black;border-top-color:#78bd00;border-bottom-color:#78bd00" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:#78bd00;border-color:black;border-top-color:#78bd00;border-bottom-color:#78bd00" | <span style="color:black">'''Koszt'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:#78bd00;border-color:#78bd00;border-left:none" | <span style="color:black">'''Czasy oczekiwania'''</span>
 +
|-
 +
| colspan="2" rowspan="2" style="padding-left:10px;padding-right:10px;border-color:#78bd00" | Przywraca natychmiast 1000 punktów pancerza i redukuje efekt podpalenia i zamarznięcia oraz przywraca 3000 przez kolejne 3 sekundy.
 +
| rowspan="2" style="border-color:#78bd00" | [[Plik:IconsNormal_02.png|80px|link=]]
 +
| rowspan="2" style="border-color:#78bd00" | 150 [[Plik:Kryształ.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:DronActiveTime.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00;background-color:#78bd00;border-bottom-color:black" |[[Plik:ZN_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:PP_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:PO_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:Nitro_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:Mina_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:Gold_czas.png|link=]]
 +
|-
 +
| style="border-color:#78bd00" |3
 +
| style="border-color:#78bd00;background-color:#78bd00;border-top-color:black" | <span style="color:black">30</span>
 +
| style="border-color:#78bd00" |5
 +
| style="border-color:#78bd00" |5
 +
| style="border-color:#78bd00" |0
 +
| style="border-color:#78bd00" |0
 +
| style="border-color:#78bd00" |0
 +
|-
 +
| width="22.5%" style="background-color:#78bd00;border-color:#78bd00;border-right:none" | <span style="color:black">'''Wygląd na panelu Zaopatrzenia'''</span>
 +
| width="22.5%" style="background-color:#78bd00;border-color:black;border-top-color:#78bd00;border-bottom-color:#78bd00" | <span style="color:black">'''Wygląd w hangarze'''</span>
 +
| colspan="2" style="background-color:#78bd00;border-color:black;border-top-color:#78bd00;border-bottom-color:#78bd00" | <span style="color:black">'''Wygląd w bitwie'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:#78bd00;border-color:#78bd00;border-left:none" | <span style="color:black">'''Strefa zrzutu'''</span>
 +
|-
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:ZestawNaprawczy_panel.png|link=]]
 +
| style="border-color:#78bd00" |[[Plik:Inventory_first_aid.png|link=]]
 +
| colspan="2" style="border-color:#78bd00" | [[Plik:100px-Bonus_first_aid.png|link=]]
 +
| colspan="7" style="border-color:#78bd00" | [[Plik:Repair_kit_drop.png|120px|link=]]
 +
|-
 +
|}
  
{|class="wikitable" border="1" width="100%"
+
Po aktywacji stopniowo naprawia czołg. Efekt naprawy zostaje przerwany przez jakiekolwiek otrzymane obrażenia lub gdy pancerz zostanie w pełni odnowiony.
|style="background:темно-серый" valign="top" align="center"|
+
<br />
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Repair Kit'''
+
 
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Double Armor'''
+
Ten rodzaj zaopatrzenia musisz zawsze mieć przy sobie na polu bitwy. Dobrze zbalansowany zestaw przedmiotów medycznych, zapakowany w pudełku, który pomaga utrzymać się przy życiu w niebezpiecznych sytuacjach.
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Double Damage'''
+
 
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Speed Boost'''
+
<br />
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Mine'''
+
 
|-
+
===Podwójny Pancerz [[Plik:PodwójnyPancerz_ikona.png|link=]]===
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center" |'''Repair Kit'''
+
 
|valign="top" align="center"|30
+
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
|valign="top" align="center"|15
+
|-
|valign="top" align="center"|15
+
| colspan="2" width="45%" style="background-color:sandybrown;border-color:sandybrown;border-right:none" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
|valign="top" align="center"|0
+
| width="12.5%" style="background-color:sandybrown;border-color:black;border-top-color:sandybrown;border-bottom-color:sandybrown" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
|valign="top" align="center"|15
+
| width="12.5%" style="background-color:sandybrown;border-color:black;border-top-color:sandybrown;border-bottom-color:sandybrown" | <span style="color:black">'''Koszt'''</span>
|-
+
| colspan="7" style="background-color:sandybrown;border-color:sandybrown;border-left:none" | <span style="color:black">'''Czasy oczekiwania'''</span>
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Double Armor'''
+
|-
|valign="top" align="center"|0
+
| colspan="2" rowspan="2" style="padding-left:10px;padding-right:10px;border-color:sandybrown" | Podwaja pancerz Twojego czołgu na 30 sekund.
|valign="top" align="center"|15
+
| rowspan="2" style="border-color:sandybrown" | [[Plik:IconsNormal_05.png|80px|link=]]
|valign="top" align="center"|30
+
| rowspan="2" style="border-color:sandybrown" | 50 [[Plik:Kryształ.png|link=]]
|valign="top" align="center"|15
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:DronActiveTime.png|link=]]
|valign="top" align="center"|0
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:ZN_czas.png|link=]]
|-
+
| style="border-color:sandybrown;background-color:sandybrown;border-bottom-color:black" |[[Plik:PP_czas.png|link=]]
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Double Damage'''
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:PO_czas.png|link=]]
|valign="top" align="center"|0
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:Nitro_czas.png|link=]]
|valign="top" align="center"|30
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:Mina_czas.png|link=]]
|valign="top" align="center"|15
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:Gold_czas.png|link=]]
|valign="top" align="center"|15
+
|-
|valign="top" align="center"|0
+
| style="border-color:sandybrown" |30
|-
+
| style="border-color:sandybrown" |0
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Speed Boost'''
+
| style="border-color:sandybrown;background-color:sandybrown;border-top-color:black" | <span style="color:black">30</span>
|valign="top" align="center"|0
+
| style="border-color:sandybrown" |10
|valign="top" align="center"|15
+
| style="border-color:sandybrown" |5
|valign="top" align="center"|15
+
| style="border-color:sandybrown" |0
|valign="top" align="center"|15
+
| style="border-color:sandybrown" |0
|valign="top" align="center"|0
+
|-
|-
+
| width="22.5%" style="background-color:sandybrown;border-color:sandybrown;border-right:none" | <span style="color:black">'''Wygląd na panelu Zaopatrzenia'''</span>
|style="background:#2b2b2b" valign="top" align="center"|'''Mine'''
+
| width="22.5%" style="background-color:sandybrown;border-color:black;border-top-color:sandybrown;border-bottom-color:sandybrown" | <span style="color:black">'''Wygląd w hangarze'''</span>
|valign="top" align="center"|15
+
| colspan="2" style="background-color:sandybrown;border-color:black;border-top-color:sandybrown;border-bottom-color:sandybrown" | <span style="color:black">'''Wygląd w bitwie'''</span>
|valign="top" align="center"|15
+
| colspan="7" style="background-color:sandybrown;border-color:sandybrown;border-left:none" | <span style="color:black">'''Strefa zrzutu'''</span>
|valign="top" align="center"|15
+
|-
|valign="top" align="center"|0
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:PodwójnyPancerz_panel.png|link=]]
|valign="top" align="center"|30
+
| style="border-color:sandybrown" |[[Plik:Inventory_double_armor.png|link=]]
 +
| colspan="2" style="border-color:sandybrown" | [[Plik:100px-Bonus_double_armor.png|link=]]
 +
| colspan="7" style="border-color:sandybrown" | [[Plik:Double_armor_drop.png|120px|link=]]
 +
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
Po aktywacji zmniejsza otrzymane obrażenia o połowę.
 +
<br />
 +
 +
Zestaw zaawansowanych płyt pancernych z kevlaru, które są montowane w standardowych otworach 600x800mm. Prawidłowo zainstalowane płyty mogą podwoić właściwości ochronne standardowego pancerza poprzez przejęcie 50% energii kinetycznej i termicznej uderzenia.
 +
 +
<br />
 +
 +
===Podwójne Obrażenia [[Plik:PodwójneObrażenia_ikona.png|link=]]===
 +
 +
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
 +
|-
 +
| colspan="2" width="45%" style="background-color:orangered;border-color:orangered;border-right:none" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:orangered;border-color:black;border-top-color:orangered;border-bottom-color:orangered" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:orangered;border-color:black;border-top-color:orangered;border-bottom-color:orangered" | <span style="color:black">'''Koszt'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:orangered;border-color:orangered;border-left:none" | <span style="color:black">'''Czasy oczekiwania'''</span>
 +
|-
 +
| colspan="2" rowspan="2" style="padding-left:10px;padding-right:10px;border-color:orangered" | Podwaja obrażenia Twojej wieży na 30 sekund.
 +
| rowspan="2" style="border-color:orangered" | [[Plik:IconsNormal_05.png|80px|link=]]
 +
| rowspan="2" style="border-color:orangered" | 50 [[Plik:Kryształ.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:DronActiveTime.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:ZN_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:PP_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered;background-color:orangered;border-bottom-color:black" |[[Plik:PO_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:Nitro_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:Mina_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:Gold_czas.png|link=]]
 +
|-
 +
| style="border-color:orangered" |30
 +
| style="border-color:orangered" |0
 +
| style="border-color:orangered" |10
 +
| style="border-color:orangered;background-color:orangered;border-top-color:black" | <span style="color:black">30</span>
 +
| style="border-color:orangered" |5
 +
| style="border-color:orangered" |0
 +
| style="border-color:orangered" |0
 +
|-
 +
| width="22.5%" style="background-color:orangered;border-color:orangered;border-right:none" | <span style="color:black">'''Wygląd na panelu Zaopatrzenia'''</span>
 +
| width="22.5%" style="background-color:orangered;border-color:black;border-top-color:orangered;border-bottom-color:orangered" | <span style="color:black">'''Wygląd w hangarze'''</span>
 +
| colspan="2" style="background-color:orangered;border-color:black;border-top-color:orangered;border-bottom-color:orangered" | <span style="color:black">'''Wygląd w bitwie'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:orangered;border-color:orangered;border-left:none" | <span style="color:black">'''Strefa zrzutu'''</span>
 +
|-
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:PodwójneObrażenia_panel.png|link=]]
 +
| style="border-color:orangered" |[[Plik:Inventory_double_power.png|link=]]
 +
| colspan="2" style="border-color:orangered" | [[Plik:100px-Bonus_double_power.png|link=]]
 +
| colspan="7" style="border-color:orangered" | [[Plik:Double_power_drop.png|120px|link=]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
Po aktywacji zwiększa obrażenia wieży dwa razy.
 +
<br />
 +
 +
Unikatowe urządzenie militarne – małe metalowe sprzęgło zamontowane w środkowej części lufy dwoma śrubami 20' i śrubą blokującą. Zwiększa ono prędkość wylotową pocisków każdego typu kilkakrotnie, tym samym podwajając ich moc zabijania. Niestety, niezależne źródło zasilania, które dostarcza modulator elektromagnetyczny wyładowuje się bardzo szybko. Po tym, urządzenie staje się bezużyteczne.
 +
 +
<br />
 +
 +
===Nitro [[Plik:Nitro_ikona.png|link=]]===
 +
 +
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
 +
|-
 +
| colspan="2" width="45%" style="background-color:#ffc900;border-color:#ffc900;border-right:none" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:#ffc900;border-color:black;border-top-color:#ffc900;border-bottom-color:#ffc900" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:#ffc900;border-color:black;border-top-color:#ffc900;border-bottom-color:#ffc900" | <span style="color:black">'''Koszt'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:#ffc900;border-color:#ffc900;border-left:none" | <span style="color:black">'''Czasy oczekiwania'''</span>
 +
|-
 +
| colspan="2" rowspan="2" style="padding-left:10px;padding-right:10px;border-color:#ffc900" | Zwiększa szybkość Twojego czołgu oraz prędkość obrotu wieży o 40% na 30 sekund.
 +
| rowspan="2" style="border-color:#ffc900" | [[Plik:IconsNormal_03.png|80px|link=]]
 +
| rowspan="2" style="border-color:#ffc900" | 50 [[Plik:Kryształ.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:DronActiveTime.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:ZN_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:PP_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:PO_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900;background-color:#ffc900;border-bottom-color:black" |[[Plik:Nitro_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:Mina_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:Gold_czas.png|link=]]
 +
|-
 +
| style="border-color:#ffc900" |30
 +
| style="border-color:#ffc900" |0
 +
| style="border-color:#ffc900" |5
 +
| style="border-color:#ffc900" |5
 +
| style="border-color:#ffc900;background-color:#ffc900;border-top-color:black" | <span style="color:black">30</span>
 +
| style="border-color:#ffc900" |0
 +
| style="border-color:#ffc900" |0
 +
|-
 +
| width="22.5%" style="background-color:#ffc900;border-color:#ffc900;border-right:none" | <span style="color:black">'''Wygląd na panelu Zaopatrzenia'''</span>
 +
| width="22.5%" style="background-color:#ffc900;border-color:black;border-top-color:#ffc900;border-bottom-color:#ffc900" | <span style="color:black">'''Wygląd w hangarze'''</span>
 +
| colspan="2" style="background-color:#ffc900;border-color:black;border-top-color:#ffc900;border-bottom-color:#ffc900" | <span style="color:black">'''Wygląd w bitwie'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:#ffc900;border-color:#ffc900;border-left:none" | <span style="color:black">'''Strefa zrzutu'''</span>
 +
|-
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:Nitro_panel.png|link=]]
 +
| style="border-color:#ffc900" |[[Plik:Inventory_nitro.png|link=]]
 +
| colspan="2" style="border-color:#ffc900" | [[Plik:100px-Bonus_nitro.png|link=]]
 +
| colspan="7" style="border-color:#ffc900" | [[Plik:nitro_drop.png|120px|link=]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
Po aktywacji zwiększa prędkość czołgu i prędkość obrotu wieży.
 +
<br />
 +
 +
Każdy czołg powinien mieć swój własny cylinder N2O. Po pierwsze, jest to idealny sposób, aby tymczasowo zwiększyć prędkość kadłuba i szybkość obrotu swojej wieży. Po drugie - tlenek azotu jest znany jako gaz rozweselający. Może być stosowany podczas narkozy lub po prostu do zabawy.
 +
 +
<br />
 +
 +
===Mina [[Plik:Mina_ikona.png|link=]]===
 +
 +
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
 +
|-
 +
| colspan="2" width="45%" style="background-color:mediumseagreen;border-color:mediumseagreen;border-right:none" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:mediumseagreen;border-color:black;border-top-color:mediumseagreen;border-bottom-color:mediumseagreen" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:mediumseagreen;border-color:black;border-top-color:mediumseagreen;border-bottom-color:mediumseagreen" | <span style="color:black">'''Koszt'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:mediumseagreen;border-color:mediumseagreen;border-left:none" | <span style="color:black">'''Czasy oczekiwania'''</span>
 +
|-
 +
| colspan="2" rowspan="2" style="padding-left:10px;padding-right:10px;border-color:mediumseagreen" | Zadaje 1200-2400 obrażeń po aktywacji przez wroga.
 +
| rowspan="2" style="border-color:mediumseagreen" | [[Plik:IconsNormal_04.png|80px|link=]]
 +
| rowspan="2" style="border-color:mediumseagreen" | 50 [[Plik:Kryształ.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:DronActiveTime.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:ZN_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:PP_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:PO_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:Nitro_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen;background-color:mediumseagreen;border-bottom-color:black" |[[Plik:Mina_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:Gold_czas.png|link=]]
 +
|-
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |1
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |0
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |5
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |5
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |0
 +
| style="border-color:mediumseagreen;background-color:mediumseagreen;border-top-color:black" |<span style="color:black">30</span>
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |0
 +
|-
 +
| width="22.5%" style="background-color:mediumseagreen;border-color:mediumseagreen;border-right:none" | <span style="color:black">'''Wygląd na panelu Zaopatrzenia'''</span>
 +
| width="22.5%" style="background-color:mediumseagreen;border-color:black;border-top-color:mediumseagreen;border-bottom-color:mediumseagreen" | <span style="color:black">'''Wygląd w hangarze'''</span>
 +
| colspan="9" style="background-color:mediumseagreen;border-color:mediumseagreen;border-left:none" | <span style="color:black">'''Wygląd w bitwie'''</span>
 +
|-
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:Mina_panel.png|link=]]
 +
| style="border-color:mediumseagreen" |[[Plik:Inventory_mine.png|link=]]
 +
| colspan="9" style="border-color:mediumseagreen" | [[Plik:Bonus_mine.png|link=]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
Po aktywacji stawia minę pod czołgiem, która istnieje dopóki nie zostanie zdetonowana przez wroga lub jej właściciel nie zginie.
 +
<br />
 +
 +
Miny są dezaktywowane gdy ich właściciel zginie, opuści bitwę lub bitwa dobiegnie końca. Podczas drużynowych potyczek miny mogą zostać aktywowane tylko przez drużynę przeciwną. Mina jest Twoim przyjacielem i prawdziwym pomocnikiem. Ciche podkradanie się za linię wroga aby zaminować ich bazę, osłanianie swoich przyjaciół podczas odwrotu, blokowanie dostępu do własnej bazy - wszystko to jest możliwe dzięki tym morderczym urządzeniom.
 +
 +
<br />
 +
 +
===Złota skrzynia [[Plik:ZłotaSkrzynia_ikona.png|link=]]===
 +
 +
{{main|Złota skrzynia}}
 +
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
 +
|-
 +
| colspan="2" width="45%" style="background-color:darkorange;border-color:darkorange;border-right:none" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:darkorange;border-color:black;border-top-color:darkorange;border-bottom-color:darkorange" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
 +
| width="12.5%" style="background-color:darkorange;border-color:black;border-top-color:darkorange;border-bottom-color:darkorange" | <span style="color:black">'''Koszt'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:darkorange;border-color:darkorange;border-left:none" | <span style="color:black">'''Czasy oczekiwania'''</span>
 +
|-
 +
| colspan="2" rowspan="2" style="padding-left:10px;padding-right:10px;border-color:darkorange" | Zrzuca Złotą skrzynię zawierającą 1000 kryształów w losowym miejscu na mapie.
 +
| rowspan="2" style="border-color:darkorange" | [[Plik:IconsNormal_11.png|80px|link=]]
 +
| rowspan="2" style="border-color:darkorange" | 1,99 zł
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:DronActiveTime.png|link=]]
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:ZN_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:PP_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:PO_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:Nitro_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:Mina_czas.png|link=]]
 +
| style="border-color:darkorange;background-color:darkorange;border-bottom-color:black" |[[Plik:Gold_czas.png|link=]]
 +
|-
 +
| style="border-color:darkorange" |0
 +
| style="border-color:darkorange" |0
 +
| style="border-color:darkorange" |0
 +
| style="border-color:darkorange" |0
 +
| style="border-color:darkorange" |0
 +
| style="border-color:darkorange" |0
 +
| style="border-color:darkorange;background-color:darkorange;border-top-color:black" | <span style="color:black">5</span>
 +
|-
 +
| width="22.5%" style="background-color:darkorange;border-color:darkorange;border-right:none" | <span style="color:black">'''Wygląd na panelu Zaopatrzenia'''</span>
 +
| width="22.5%" style="background-color:darkorange;border-color:black;border-top-color:darkorange;border-bottom-color:darkorange" | <span style="color:black">'''Wygląd w hangarze'''</span>
 +
| colspan="2" style="background-color:darkorange;border-color:black;border-top-color:darkorange;border-bottom-color:darkorange" | <span style="color:black">'''Wygląd w bitwie'''</span>
 +
| colspan="7" style="background-color:darkorange;border-color:darkorange;border-left:none" | <span style="color:black">'''Strefa zrzutu'''</span>
 +
|-
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:ZłotaSkrzynia_panel.png|link=]]
 +
| style="border-color:darkorange" |[[Plik:Gold_garage.png|link=]]
 +
| colspan="2" style="border-color:darkorange" | [[Plik:Box_new.png|link=]]
 +
| colspan="7" style="border-color:darkorange" | [[Plik:Gold_droped.png|120px|link=]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
Po aktywacji w losowym miejscu na mapie spadnie Złota skrzynia zawierająca kryształy.
 +
<br />
 +
 +
Być może słyszałeś już gdzieś starożytne powitanie starego klanu poszukiwaczy złota - “Gold pls”. Prośba była kierowana zazwyczaj do moderatorów i administratorów, ale również do zwykłych graczy. Łowcy skrzyń nawiedzają bitwy w poszukiwaniu złotych skrzyń, które wkrótce spadną, a pragnienie błyszczących skrzyń dominuje ich umysły, czyniąc ich niezdolnymi do normalnej gry.
 +
 +
<br />
 +
 +
===Bateria [[Plik:Bateria_ikona.png|link=]]===
 +
 +
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
 +
|-
 +
| style="background-color:#5fbdff;border-color:#5fbdff;border-right-color:black" width="45%" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
 +
| style="background-color:#5fbdff;border-color:#5fbdff;border-left-color:black;border-right-color:black" width="12.5%" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
 +
| style="background-color:#5fbdff;border-color:#5fbdff;border-left-color:black;border-right-color:black" width="12.5%" | <span style="color:black">'''Koszt'''</span>
 +
| style="background-color:#5fbdff;border-color:#5fbdff;border-left-color:black;border-right-color:black" width="20%" | <span style="color:black">'''Wygląd na panelu Zaopatrzenia'''</span>
 +
| style="background-color:#5fbdff;border-color:#5fbdff;border-left-color:black" width="20%" | <span style="color:black">'''Wygląd w hangarze'''</span>
 +
|-
 +
| style="border-color:#5fbdff;padding-left:10px;padding-right:10px" | Używana automatycznie do zasilania wyposażonego [[Drony|drona]].
 +
| style="border-color:#5fbdff" | [[Plik:IconsNormal_11.png|80px|link=]]
 +
| style="border-color:#5fbdff" | 300 [[Plik:Kryształ.png|link=]]
 +
| style="border-color:#5fbdff" | [[Plik:Bateria_panel.png|link=]]
 +
| style="border-color:#5fbdff" | [[Plik:bateria.png|link=]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
Ten rodzaj zaopatrzenia nie wymaga aktywacji. Jedna bateria zasila drona na minutę.
 +
<br />
 +
 +
Markowa bateria AAA do użytku w dronach bojowych. Zastanawiano się, czy w dronach można by zastosować bardziej energooszczędne akumulatory, ale szef projektu nalegał na właśnie te elementy. Spekulujemy, że te baterie przypominają głównemu inżynierowi dawno zaginione dziecięce marzenia - zdalnie sterowany samochodzik, który mógł stracić, ale którego tak naprawdę nigdy nie posiadał.
 +
 +
<br />
 +
 +
===Energia Nuklearna [[Plik:EnergiaNuklearna_ikona.png|link=]]===
 +
 +
{|class="wikitable" align="center" width="100%"
 +
|-
 +
| style="background-color:#efaf93;border-color:#efaf93;border-right-color:black" width="35%" | <span style="color:black">'''Efekt'''</span>
 +
| style="background-color:#efaf93;border-color:#efaf93;border-left-color:black;border-right-color:black" width="15%" | <span style="color:black">'''Min. ranga'''</span>
 +
| style="background-color:#efaf93;border-color:#efaf93;border-left-color:black;border-right-color:black" width="25%" | <span style="color:black">'''Wygląd w bitwie'''</span>
 +
| style="background-color:#efaf93;border-color:#efaf93;border-left-color:black" width="25%" | <span style="color:black">'''Strefa zrzutu'''</span>
 +
|-
 +
| style="border-color:#efaf93;padding-left:10px;padding-right:10px" | Natychmiast ładuje [[Overdrive]] do 100%.
 +
| style="border-color:#efaf93" | [[Plik:IconsNormal_01.png|80px|link=]]
 +
| style="border-color:#efaf93" | [[Plik:EnergiaNuklearna_box.png|100px|link=]]
 +
| style="border-color:#efaf93" | [[Plik:EnergiaNuklearna_drop.png|120px|link=]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
Energię Nuklearną można zdobyć tylko w bitwach jako zrzut - nie można jej kupić. Spada ona tylko na mapach w trybie Matchmaking, a w trybie Juggernaut - tylko na mapie Rio. Strefa zrzutu zazwyczaj znajduje się na środku mapy.
 +
 +
Energia Nuklearna jest bardzo cennym rodzajem zaopatrzenia, ponieważ dodatkowy Overdrive może odegrać bardzo ważną rolę w trakcie bitwy.
 +
 +
<br />

Wersja z 20:48, 18 wrz 2019

Podczas bitew często można zobaczyć, że gracze piszą wiadomości typu "Drugs!" lub "Drugger!". Oznacza to, że jeden z graczy w bitwie korzysta z zaopatrzenia. Te przedmioty z garażu pozwalają Ci tymczasowo zwiększyć umiejętności czołgu.Po użyciu wybranego zaopatrzenia jest ono niedostępne (czas odnowienia). W związku z czym nie jest możliwe posiadanie ciągle aktywnego jednego rodzaju zaopatrzenia. Łącz zaopatrzenie dostępne z garażu z tym, które możesz znaleźć na polu bitwy aby twój czołg był jeszcze bardziej zabójczy.


Łączenie zasobów

Łączenie zasobów to system czasów odnowienia dla zaopatrzenia. W momencie aktywowania jednego, kilka innych też otrzymuje krótki czas odnowienia. Gracz może mieć aktywnych kilka rodzajów zaopatrzenia w tym samym czasie, ale będzie to wymagało inteligentnego podejścia, dobrego zrozumienia czasów odnowienia każdego rodzaju zaopatrzenia, jak również dobrego zgrania użycia zaopatrzenia z garażu z tym, które można znaleźć na polu bitwy. Dla przykładu, gdy aktywujemy Podwójne Obrażenia, wymusza to 20 sekund odnowienia dla Podwójnego Pancerza. Ponieważ zaopatrzenie pozostaje teraz aktywne przez 40 sekund, wciąż możesz mieć zarówno Podwójne Obrażenia jak i Podwójny Pancerz aktywne w tym samym czasie. Aby to zrobić, należy odczekać aż minie czas oczekiwania na użycie Podwójnego Pancerza lub zebrać Podwójny Pancerz z pola bitwy.


Otrzymywanie Zaopatrzenia

Istniejące sposoby zdobycia Zaopatrzenia:

  • Zakup w hangarze (Złote skrzynie mogą zostać zakupione jedynie w Sklepie).
  • Zakup jako część zestawów Zaopatrzenia (100 i 1000 każdego rodzaju z wyjątkiem Złotych Skrzyń), które są dostępne w hangarze oraz w Sklepie.
  • Poprzez wykonywanie Dziennych misji.
  • Z dziennych bonusów za posiadanie Konta Premium.
  • Jako nagrody w konkursach.
  • Poprzez Kody promocyjne.
  • Poprzez otwieranie Skrzyń (nie każda skrzynia gwarantuje otrzymanie Zaopatrzenia).


Rodzaje Zaopatrzenia

Zestaw Naprawczy ZestawNaprawczy ikona.png

Efekt Min. ranga Koszt Czasy oczekiwania
Przywraca natychmiast 1000 punktów pancerza i redukuje efekt podpalenia i zamarznięcia oraz przywraca 3000 przez kolejne 3 sekundy. IconsNormal 02.png 150 Kryształ.png DronActiveTime.png ZN czas.png PP czas.png PO czas.png Nitro czas.png Mina czas.png Gold czas.png
3 30 5 5 0 0 0
Wygląd na panelu Zaopatrzenia Wygląd w hangarze Wygląd w bitwie Strefa zrzutu
ZestawNaprawczy panel.png Inventory first aid.png 100px-Bonus first aid.png Repair kit drop.png

Po aktywacji stopniowo naprawia czołg. Efekt naprawy zostaje przerwany przez jakiekolwiek otrzymane obrażenia lub gdy pancerz zostanie w pełni odnowiony.

Ten rodzaj zaopatrzenia musisz zawsze mieć przy sobie na polu bitwy. Dobrze zbalansowany zestaw przedmiotów medycznych, zapakowany w pudełku, który pomaga utrzymać się przy życiu w niebezpiecznych sytuacjach.


Podwójny Pancerz PodwójnyPancerz ikona.png

Efekt Min. ranga Koszt Czasy oczekiwania
Podwaja pancerz Twojego czołgu na 30 sekund. IconsNormal 05.png 50 Kryształ.png DronActiveTime.png ZN czas.png PP czas.png PO czas.png Nitro czas.png Mina czas.png Gold czas.png
30 0 30 10 5 0 0
Wygląd na panelu Zaopatrzenia Wygląd w hangarze Wygląd w bitwie Strefa zrzutu
PodwójnyPancerz panel.png Inventory double armor.png 100px-Bonus double armor.png Double armor drop.png

Po aktywacji zmniejsza otrzymane obrażenia o połowę.

Zestaw zaawansowanych płyt pancernych z kevlaru, które są montowane w standardowych otworach 600x800mm. Prawidłowo zainstalowane płyty mogą podwoić właściwości ochronne standardowego pancerza poprzez przejęcie 50% energii kinetycznej i termicznej uderzenia.


Podwójne Obrażenia PodwójneObrażenia ikona.png

Efekt Min. ranga Koszt Czasy oczekiwania
Podwaja obrażenia Twojej wieży na 30 sekund. IconsNormal 05.png 50 Kryształ.png DronActiveTime.png ZN czas.png PP czas.png PO czas.png Nitro czas.png Mina czas.png Gold czas.png
30 0 10 30 5 0 0
Wygląd na panelu Zaopatrzenia Wygląd w hangarze Wygląd w bitwie Strefa zrzutu
PodwójneObrażenia panel.png Inventory double power.png 100px-Bonus double power.png Double power drop.png

Po aktywacji zwiększa obrażenia wieży dwa razy.

Unikatowe urządzenie militarne – małe metalowe sprzęgło zamontowane w środkowej części lufy dwoma śrubami 20' i śrubą blokującą. Zwiększa ono prędkość wylotową pocisków każdego typu kilkakrotnie, tym samym podwajając ich moc zabijania. Niestety, niezależne źródło zasilania, które dostarcza modulator elektromagnetyczny wyładowuje się bardzo szybko. Po tym, urządzenie staje się bezużyteczne.


Nitro Nitro ikona.png

Efekt Min. ranga Koszt Czasy oczekiwania
Zwiększa szybkość Twojego czołgu oraz prędkość obrotu wieży o 40% na 30 sekund. IconsNormal 03.png 50 Kryształ.png DronActiveTime.png ZN czas.png PP czas.png PO czas.png Nitro czas.png Mina czas.png Gold czas.png
30 0 5 5 30 0 0
Wygląd na panelu Zaopatrzenia Wygląd w hangarze Wygląd w bitwie Strefa zrzutu
Nitro panel.png Inventory nitro.png 100px-Bonus nitro.png Nitro drop.png

Po aktywacji zwiększa prędkość czołgu i prędkość obrotu wieży.

Każdy czołg powinien mieć swój własny cylinder N2O. Po pierwsze, jest to idealny sposób, aby tymczasowo zwiększyć prędkość kadłuba i szybkość obrotu swojej wieży. Po drugie - tlenek azotu jest znany jako gaz rozweselający. Może być stosowany podczas narkozy lub po prostu do zabawy.


Mina Mina ikona.png

Efekt Min. ranga Koszt Czasy oczekiwania
Zadaje 1200-2400 obrażeń po aktywacji przez wroga. IconsNormal 04.png 50 Kryształ.png DronActiveTime.png ZN czas.png PP czas.png PO czas.png Nitro czas.png Mina czas.png Gold czas.png
1 0 5 5 0 30 0
Wygląd na panelu Zaopatrzenia Wygląd w hangarze Wygląd w bitwie
Mina panel.png Inventory mine.png Bonus mine.png

Po aktywacji stawia minę pod czołgiem, która istnieje dopóki nie zostanie zdetonowana przez wroga lub jej właściciel nie zginie.

Miny są dezaktywowane gdy ich właściciel zginie, opuści bitwę lub bitwa dobiegnie końca. Podczas drużynowych potyczek miny mogą zostać aktywowane tylko przez drużynę przeciwną. Mina jest Twoim przyjacielem i prawdziwym pomocnikiem. Ciche podkradanie się za linię wroga aby zaminować ich bazę, osłanianie swoich przyjaciół podczas odwrotu, blokowanie dostępu do własnej bazy - wszystko to jest możliwe dzięki tym morderczym urządzeniom.


Złota skrzynia ZłotaSkrzynia ikona.png

Efekt Min. ranga Koszt Czasy oczekiwania
Zrzuca Złotą skrzynię zawierającą 1000 kryształów w losowym miejscu na mapie. IconsNormal 11.png 1,99 zł DronActiveTime.png ZN czas.png PP czas.png PO czas.png Nitro czas.png Mina czas.png Gold czas.png
0 0 0 0 0 0 5
Wygląd na panelu Zaopatrzenia Wygląd w hangarze Wygląd w bitwie Strefa zrzutu
ZłotaSkrzynia panel.png Gold garage.png Box new.png Gold droped.png

Po aktywacji w losowym miejscu na mapie spadnie Złota skrzynia zawierająca kryształy.

Być może słyszałeś już gdzieś starożytne powitanie starego klanu poszukiwaczy złota - “Gold pls”. Prośba była kierowana zazwyczaj do moderatorów i administratorów, ale również do zwykłych graczy. Łowcy skrzyń nawiedzają bitwy w poszukiwaniu złotych skrzyń, które wkrótce spadną, a pragnienie błyszczących skrzyń dominuje ich umysły, czyniąc ich niezdolnymi do normalnej gry.


Bateria Bateria ikona.png

Efekt Min. ranga Koszt Wygląd na panelu Zaopatrzenia Wygląd w hangarze
Używana automatycznie do zasilania wyposażonego drona. IconsNormal 11.png 300 Kryształ.png Bateria panel.png Bateria.png

Ten rodzaj zaopatrzenia nie wymaga aktywacji. Jedna bateria zasila drona na minutę.

Markowa bateria AAA do użytku w dronach bojowych. Zastanawiano się, czy w dronach można by zastosować bardziej energooszczędne akumulatory, ale szef projektu nalegał na właśnie te elementy. Spekulujemy, że te baterie przypominają głównemu inżynierowi dawno zaginione dziecięce marzenia - zdalnie sterowany samochodzik, który mógł stracić, ale którego tak naprawdę nigdy nie posiadał.


Energia Nuklearna EnergiaNuklearna ikona.png

Efekt Min. ranga Wygląd w bitwie Strefa zrzutu
Natychmiast ładuje Overdrive do 100%. IconsNormal 01.png EnergiaNuklearna box.png EnergiaNuklearna drop.png

Energię Nuklearną można zdobyć tylko w bitwach jako zrzut - nie można jej kupić. Spada ona tylko na mapach w trybie Matchmaking, a w trybie Juggernaut - tylko na mapie Rio. Strefa zrzutu zazwyczaj znajduje się na środku mapy.

Energia Nuklearna jest bardzo cennym rodzajem zaopatrzenia, ponieważ dodatkowy Overdrive może odegrać bardzo ważną rolę w trakcie bitwy.