Polski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania

Karty

Z Tanki Online Wiki
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
Passes give you certain in-game privileges. Take part in battles where [[Zaopatrzenie|supplies]] are unavailable, obtain special deals for buying crystals, and be able to earn experience at a faster rate all of these things are possible with Passes.
+
Passes dają pewne przywileje w grze. Weź udział w walkach, gdzie [[Zaopatrzenie|zaopatrzenia]] są niedostępne, uzyskaj specjalne oferty na zakup kryształów i możliwość zdobycia doświadczenia w szybszym tempie wszystkie te rzeczy są możliwe z passes.  
 +
 
  
Moreover, some of them can be given to you in a daily gift, whereas others can be bought in the Shop.
 
{{See_also|Daily gifts}}
 
 
{|class="wikitable" border="1" width="100%"
 
{|class="wikitable" border="1" width="100%"
 
  |style="background:#CDC9C9" width=15% align="center"|'''Pass'''
 
  |style="background:#CDC9C9" width=15% align="center"|'''Pass'''
 
  |style="background:#CDC9C9" align="center"|'''Description'''
 
  |style="background:#CDC9C9" align="center"|'''Description'''
 
  |-
 
  |-
  |align="center"|PRO battle pass<br> [[File:Probitva2.png|link=]]
+
  |align="center"|Bitwa PRO<br> [[File:Probitva2.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
There are two ways to get a PRO battle pass: you can buy a monthly pass in the Shop or get a one-day pass as a daily gift. Note: you can’t receive a daily pass in case you've already bought a monthly one.
+
Można dostać przepustkę Bitwa PRO kupując ją w sklepie: Czas trwania - jeden miesiąc. Karta ta pozwala przez miesiąc brać udział dowolną liczbę razy w bitwach PRO. Podczas tworzenia bitwy PRO, gracz może włączać lub wyłączać formaty, ulepszenia, zmiana broni, skrzynie bonusowe, [[Zaopatrzenie|zaopatrzenie]], łączenie zasobów, autorównowaga, automatyczne zakończenie, bratobójczy ostrzał. Może być szczególnie przydatne dla graczy klanu, ponieważ większość wojen klanów są rozgrywane bez zaopatrzeń i ulepszeń.  
PRO battle pass allows you to take part in PRO battles. When creating a PRO battle, a player can enable or disable formats, supply boxes, weapon change, smart supplies, [[Zaopatrzenie|supplies]], micro-upgrades, autobalance and friendly fire. It may be especially useful for clan players, as most clan wars are played without supplies and micro-upgrades.
+
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"|Double crystal card<br> [[File:Crystal_discount.png|link=]]
 
  |align="center"|Double crystal card<br> [[File:Crystal_discount.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
The name of this card speaks for itself. With it you get twice as many crystals as if you buy them for real money. Any amount of crystals you bought will be multiplied by two. The card remains active for only 24 hours.
+
Nazwa tej karty mówi sama za siebie. Dowolną ilość kryształów, zakupiona zostanie pomnożona przez dwa. Karta pozostaje aktywna tylko przez 24 godzin.  
 
+
Double crystal card can only be obtained as a daily gift. When you get the card, the +Buy button becomes red. Please note that double crystal cards are not taken into account when it comes to [[Referral_links|referrers]]’ deductions.  
+
  
 +
[[Double crystal card]] można uzyskać jedynie w prezencie codziennym. Gdy masz tą kartę, przycisk Kup staje się czerwony. Prosze zauważyć, że [[double crystal card]] nie jest brana pod uwagę, gdy naliczany jest bonus dla [[Referral_links|polecającego]] podczas zakupu kryształów.
 
  |-
 
  |-
  |align="center"|Bronze 30% Multiplier Pass<br>[[File:bronze1.png|link=]]
+
  |align="center"|Brąz 30% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:bronze1.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 30%. It is issued as a gift for those who are of the rank Recruit and Private.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 30%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy są od rangi Rekrut i Szeregowy.
  
Duration: 1 day.
+
Czas trwania: 1 dzień.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
|-
 
|-
  |align="center"|Bronze 50% Multiplier Pass<br>[[File:bronze2.png|link=]]
+
  |align="center"|Brąz 50% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:bronze2.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 50%. It is issued as a gift for those who have purchased a product kit.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 50%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.
  
Duration: 1 day.
+
Czas trwania: 1 dzień.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
|-
 
|-
  |align="center"|Bronze 100% Multiplier Pass<br>[[File:bronze3.png|link=]]
+
  |align="center"|Brąz 100% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:bronze3.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 100%. It is issued as a gift for those who have purchased a product kit.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 100%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.
  
Duration: 1 day.
+
Czas trwania: 1 dzień.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
|-
 
|-
  |align="center"|Silver 30% Multiplier Pass<br>[[File:silver1.png|link=]]
+
  |align="center"|Srebro 30% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:silver1.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 30%. It is issued as a gift who have been away from the game (ie. haven't logged in) for over a month.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 30%. Przyznawany jest graczom, którzy byli nieaktwyni (tzn. nie logowali się do gry) ponad miesiąc.
  
Duration: 1 week.
+
Czas trwania: 1 tydzień.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
|-
 
|-
  |align="center"|Silver 50% Multiplier Pass<br>[[File:silver2.png|link=]]
+
  |align="center"|Srebro 50% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:silver2.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 50%. It is issued to those who have purchased a product kit.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 50%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.
  
Duration: 1 week.
+
Czas trwania: 1 tydzień.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
|-
 
|-
  |align="center"|Silver 100% Multiplier Pass<br>[[File:silver3.png|link=]]
+
  |align="center"|Srebro 100% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:silver3.png|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 100%. It is issued as a gift to those who have purchased a product kit.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 100%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.
  
Duration: 1 week.
+
Czas trwania: 1 tydzień.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
  |-
 
  |-
  |align="center"|Gold 30% Multiplier Pass<br>[[File:thirty1.jpg|link=]]
+
  |align="center"|Złoto 30% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:thirty1.jpg|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 30%. It can be purchased in the Shop for 2500 crystals.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 30%. Można go zakupić w Sklepie za 2500 kryształów.
  
Duration: 1 month.
+
Czas trwania: 1 miesiąc.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
  |-
 
  |-
  |align="center"|Gold 50% Multiplier Pass<br>[[File:fifty.jpg|link=]]
+
  |align="center"|Złoto 50% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:fifty.jpg|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 50%. It can be purchased in the Shop for 5000 crystals.
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 50%. Można go zakupić w Sklepie za 5000 kryształów.
  
Duration: 1 month.
+
Czas trwania: 1 miesiąc.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
  
 
  |-
 
  |-
  |align="center"|Gold 100% Multiplier Pass<br>[[File:hundred.jpg|link=]]
+
  |align="center"|Złoto 100% Karta Mnożnika Doswiadczenia<br>[[File:hundred.jpg|link=]]
 
  |valign="top"|
 
  |valign="top"|
Increases XP that you receive by 100%.  
+
Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 100%. Można go zakupić w Sklepie za 15000 kryształów.
  
Duration: 1 month. It can be purchased in the Shop for 15000 crystals.  
+
Czas trwania: 1 miesiąc.
  
Please note that score multiplier pass doesn’t increase your score in team battles. It affects only experience.
+
Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.
 
  |}
 
  |}

Wersja z 20:34, 20 wrz 2015

Passes dają pewne przywileje w grze. Weź udział w walkach, gdzie zaopatrzenia są niedostępne, uzyskaj specjalne oferty na zakup kryształów i możliwość zdobycia doświadczenia w szybszym tempie – wszystkie te rzeczy są możliwe z passes.


Pass Description
Bitwa PRO
Probitva2.png

Można dostać przepustkę Bitwa PRO kupując ją w sklepie: Czas trwania - jeden miesiąc. Karta ta pozwala przez miesiąc brać udział dowolną liczbę razy w bitwach PRO. Podczas tworzenia bitwy PRO, gracz może włączać lub wyłączać formaty, ulepszenia, zmiana broni, skrzynie bonusowe, zaopatrzenie, łączenie zasobów, autorównowaga, automatyczne zakończenie, bratobójczy ostrzał. Może być szczególnie przydatne dla graczy klanu, ponieważ większość wojen klanów są rozgrywane bez zaopatrzeń i ulepszeń.

Double crystal card
Crystal discount.png

Nazwa tej karty mówi sama za siebie. Dowolną ilość kryształów, zakupiona zostanie pomnożona przez dwa. Karta pozostaje aktywna tylko przez 24 godzin.

Double crystal card można uzyskać jedynie w prezencie codziennym. Gdy masz tą kartę, przycisk Kup staje się czerwony. Prosze zauważyć, że double crystal card nie jest brana pod uwagę, gdy naliczany jest bonus dla polecającego podczas zakupu kryształów.

Brąz 30% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Bronze1.png

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 30%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy są od rangi Rekrut i Szeregowy.

Czas trwania: 1 dzień.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Brąz 50% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Bronze2.png

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 50%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.

Czas trwania: 1 dzień.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Brąz 100% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Bronze3.png

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 100%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.

Czas trwania: 1 dzień.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Srebro 30% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Silver1.png

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 30%. Przyznawany jest graczom, którzy byli nieaktwyni (tzn. nie logowali się do gry) ponad miesiąc.

Czas trwania: 1 tydzień.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Srebro 50% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Silver2.png

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 50%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.

Czas trwania: 1 tydzień.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Srebro 100% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Silver3.png

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 100%. Jest przyznawany jako prezent dla tych, którzy zakupili zestaw produktów.

Czas trwania: 1 tydzień.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Złoto 30% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Thirty1.jpg

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 30%. Można go zakupić w Sklepie za 2500 kryształów.

Czas trwania: 1 miesiąc.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Złoto 50% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Fifty.jpg

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 50%. Można go zakupić w Sklepie za 5000 kryształów.

Czas trwania: 1 miesiąc.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.

Złoto 100% Karta Mnożnika Doswiadczenia
Hundred.jpg

Zwiększa otrzymywane punkty doświadczenia o 100%. Można go zakupić w Sklepie za 15000 kryształów.

Czas trwania: 1 miesiąc.

Proszę pamiętać, że mnożnik doświadczenia nie zwiększa wyniku w bitwach drużynowych. Ma wpływ tylko na doświadczenie.