Polski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania

Tworzenie bitwy

Z Tanki Online Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Aby utworzyć bitwę, kliknij na przycisk "Stwórz" znajdujący się pod listą dostępnych bitew:
Stwórz.png

Pojawi się następujące okno w prawej części ekranu:
Stworz bitwe2.png


Możesz tutaj określić wszystkie ustawienia dotyczące bitwy:

 • Mapa - lista map, których możesz użyć zależy od Twojej Rangi. Im wyższa ranga tym więcej map dostępnych do wyboru.
 • Motyw - pozwala stworzyć letnią lub zimową wersję mapy. Nie każda mapa posiada zimowy motyw.
 • Ograniczenie rang - pozwala wybrać zakres rang, dla których ta bitwa będzie dostępna. Robi się to poprzez wybranie odpowiedniego Limitu rang. Im wyższa ranga tym większy zakres rang można wybrać:

Creating3.png

 • Tryb bitwy - Deathmatch (DM), Team Deathmatch (TDM), Capture The Flag (CTF), Control Points (CP).
  • Maksymalna liczba graczy na mapie (DM);
  • Maksymalna liczba graczy w drużynie (TDM, CTF, CP);
  • Liczba zabójstw wymagana do wygrania/zakończenia bitwy (DM);
  • Liczba punktów drużyny wymagana do wygrania/zakończenia bitwy (TDM and CP);

Skrzynie bonusowe.png — Włącza/Wyłącza skrzynie z zaopatrzeniem

Zaopatrzenie ustawienie.png — Pozwól/Zabroń korzystania z Zaopatrzenia

Ulepszenia.png — Włącza/Wyłącza mikro-ulepszenia.

Urządzenia.png — Włącza/Wyłącza Urządzenia

Ogień sojuszniczy.png — Określa czy gracze z tej samej drużyny mogą zadawać sobie wzajemnie obrażenia (dla trybów CTF, TDM i CP).

Autorównowaga.png — Pozwala na zrównoważenie liczby graczy w każdej z drużyn poprzez automatyczne dołączanie nowych graczy do mniej liczebnej drużyny (TDM, CTF, CP).

Bitwa prywatna.png - Określa czy bitwa będzie prywatna czy dostępna dla wszystkich graczy.

Zmiana broni.png - Włącza/Wyłącza możliwość zmiany broni.

Formaty.png - Pozwala na wybór formatu bitwy.

Łączenie zasobów.png - Włącza/Wyłącza Łączenie zasobów.

 • Limit czasowy.
 • Widoczność bitwy - publiczna lub prywatna bitwa. Prywatne bitwy są widoczne tylko dla osób korzystających z odpowiedniego linku lub zostali zaproszeni do bitwy przez znajomego.

Bitwy są nazywane zgodnie z nazwą mapy i trybem bitwy.

Gdy wszystko jest gotowe kliknij na przycisk Rozpocznij:
Rozpocznij.png

Teraz mapa będzie widoczna na liście bitew i będziesz mógł dołączyć do drużyny czerwonej lub niebieskiej (lub ogólnie do bitwy gdy jest to Deathmatch). Gdy po pewnym czasie nikt nie dołączy do bitwy, zostanie ona automatycznie usunięta.

W celu wyłączenia limitu punktów/zabójstw/flag/czasu wpisz 0 jako wartość (należy wybrać przynajmniej 1 warunek zakończenia, w innym wypadku nie będzie możliwe utworzenie bitwy).