Z Tanki Online Wiki

Mousecontrols.jpg

  • Sterowanie myszą zostało wprowadzone do gry 9 kwietnia 2015 roku. Można je aktywować w ustawieniach zaznaczając odpowiednią opcję. Będzie też trzeba wejść w tryb pełnoekranowy, co jest możliwe za pomocą użycia lewego przycisku myszy i kliknięcia gdziekolwiek w oknie gry podczas bitwy lub kliknięcia na przycisk aktywujący ten tryb w prawym górnym rogu ekranu.

Sterowanie myszą.png


  • Podczas używania sterowania myszą, kursor zniknie z ekranu, aby pojawił się ponownie wystarczy wcisnąć i trzymać klawisz Tab.

  • Korzystając z myszki masz możliwość obracania ekranu bez potrzeby obracania swojej wieży. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wież posiadających małą szybkość obrotu. Aby to zrobić, wystarczy wcisnąć i przytrzymać prawy przycisk myszy.

  • Jeżeli chcesz zmienić sterowanie pomiędzy klawiaturą a myszą, możliwe jest to używając klawiszy pozwalających na obrót wieży lub poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Jednakże, gdy chcesz całkowicie wyłączyć sterowanie myszą, musisz otworzyć menu Ustawień i odznaczyć opcję za to odpowiadającą.

  • Należy pamiętać, że sterowanie myszą dostępne jest tylko podczas używania Adobe Standalone lub przeglądarek Firefox oraz Opera, więc jeśli chcesz skorzystać z tej opcji musisz pobrać jedną ze wspieranych przeglądarek (na przeglądarkach Chrome i Safari opcja ta nie będzie działać).