Z Tanki Online Wiki

Ustawienia standardowe pozwalają sterować czołgiem za pomocą strzałek lub klawiszy W A S D , naciśnięcie Spacja powoduje strzał, klawisze Z i X lub < i > służą do obracania wieży. Wraz z aktualizacją z dnia 1 Lutego, można dowolnie przypisywać klawisze do danych akcji w grze.

Helpwindow pl.png


Więcej informacji na temat sterowania

1 - 6 - Użycie Zaopatrzenia (Zestaw Naprawczy, Podwójny Pancerz, Podwójne Obrażenia, Nitro, Mina, Złota Skrzynia (domyślnie 6 ). Efekt każdego zaopatrzenia trwa przez 45 sekund, oprócz miny, która pozostaje do czasu aż gracz, który ją umieścił zostanie zniszczony, opuścił bitwę lub inny gracz ją zdetonował.

F - Upuszczenie flagi (w trybie CTF i ASL) oraz upuszczenie / podanie piłki (w trybie RGB).

+ i - - Zwiększa lub zmniejsza wielkość ekranu. Mniejszy ekran zapewnia wyższy wskaźnik FPS.

Tab - Pokazuje tablicę wyników obecnej bitwy. Tablica wyników wyświetla nicki i wynik graczy uczestniczących w bitwie.

Ctrl + Lewy przycisk myszy - na graczu w tablicy wyników spowoduje skopiowanie nicku do schowka (przydatne gdy chcesz użyć opcji zgłoszenia gracza łamiącego zasady /vote nick_gracza).

lub W A S D - Przemieszczanie się czołgiem (Można również użyć strzałek na klawiaturze numerycznej gdy NumLock jest wyłączony).

Z i X lub < i > - Obracanie wieży.

C lub ? - Wyśrodkowanie wieży.

Spacja - Strzał.

Del lub Ctrl + / - Autodestrukcja. Czas oczekiwania na Autodestrukcję wynosi 5 sekund.

Q i E lub PageUp i PageDown lub [ i ] - Zmiana pozycji kamery.

Enter - Pozwala wysłać wiadomość na czacie, ponowne wciśnięcie klawisza Enter spowoduje wysłanie wpisanej wiadomości.

Tab - Gdy otwarte jest okno czatu, pozwala na zmianę pomiędzy kanałami czatu Drużynowego i Ogólnego.

P lub Pause - Pauza. Należy pamiętać, że pauza trwająca ponad 5 minut spowoduje automatyczne usunięcie gracza z bitwy.


Należy pamiętać o tym, że naciskanie wielu klawiszy na raz może doprowadzić do błędów na niektórych komputerach, zwłaszcza gdy używasz klawiszy strzałek do poruszania się. Może to oznaczać, że czołg nie będzie zdolny do tego aby strzelać lub obracać wieżę podczas strzelania. Nie mamy żadnej możliwości zmiany klawiszy do kontrolowania czołgu, ale zawsze można użyć alternatywnych opcji sterowania np. WASD.