Polski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania

Shaft

Z Tanki Online Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Shaft jest jedną z najbardziej unikatowych wieży w tej grze. Ma różnorodne funkcje, których nie posiada żadna inna wieża. Nie tylko jest w stanie wystrzelić pociski o małej mocy na przeciwników poprzez jedno kliknięcie spacji, ale dłuższe jej przytrzymanie umożliwi użytkownikowi skupienie się na swoim celu poprzez specjalistyczny celownik. Zadane obrażenia zależą od tego, jak długo przytrzymany jest klawisz spacji. W tych warunkach, Shaft może zadać największą ilość obrażeń jednym strzałem w tej grze, ale istnieje kilka drobnych problemów, które powstają po przejściu w tryb snajpera. Po przytrzymaniu spacji pojawi się laser, który może ujawnić twoją pozycję i odstraszać potencjalnych przeciwników. Po drugie czołg jest w tym czasie całkowicie nieruchomy. Z tą wieżą najbardziej sprawdzają się średnie i ciężkie kadłuby, w przypadku gdy ktoś podkradnie się do niego z zaskoczenia.

Opis z hangaru

Dalekodystansowa wieża snajperska. Wchodzi ona w tryb snajperski poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku strzału. Podczas jego trwania czołg pozostaje nieruchomy. Obrażenia zadane w tym trybie zależą od tego, jak długo ładowany był strzał.

Świetny wybór dla fanów bitew snajperskich. W zwykłym trybie wieża działa jak nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks broni o zdumiewającej liczbie zastosowań. Może zaparzyć kawę, zamówić pizzę, zapłacić kartą, ale w ogniu bitwy nie działa inaczej niż inne wieże. Główną specjalnością wieży Shaft jest tryb snajperski, w którym moc Twoich strzałów może zostać znacząco zwiększona, jeśli je naładujesz. Korzystanie z trybu snajperskiego wymaga, aby czołg wszedł w tryb oblężenia, co oznacza, że nie może się ruszyć. Skupienie strzału na wrogu będzie również wykorzystywać dodatkowy wskaźnik laserowy, który może być wykryty przez większość współczesnych systemów optycznych czołgów. Dlatego wytrawni czołgiści zalecają, aby przez dłuższy czas nie być w trybie snajperskim, w przeciwnym wypadku ryzykujecie otworzenie swoich tylnych flanek na niespodziewany atak wroga.
Wieża Shaft m0.png Wieża Shaft m1.png Wieża Shaft m2.png Wieża Shaft m3.png
Shaft M0 Shaft M1 Shaft M2 Shaft M3


Modyfikacja
М0
М1
М2
М3
М3+
Dostępne od
IconsNormal 05.png
IconsNormal 10.png
IconsNormal 20.png
IconsNormal 27.png
Mikroulepszenia
Cena modyfikacji
550 Kryształ.png
17 900 Kryształ.png
103 600 Kryształ.png
231 300 Kryształ.png
455 900 Kryształ.png
Parametry
Parametry z możliwością ulepszenia
89f9090f.png Min. obrażenia w trybie snajpera (HP)
380
477.94
586.76
662.94
750
89f9090f.png Maks. obrażenia w trybie snajpera (HP)
1 650
2 087.76
2 572.06
2 911.76
3 300
2a40baa3.png Min. obrażenia w trybie normalnym (HP)
330
417.35
514.41
582.35
660
2a40baa3.png Maks. obrażenia w trybie normalnym (HP)
380
477.94
586.76
662.94
750
640064ae.png Siła odrzutu w trybie normalnym
100
126.47
155.88
176.47
200
Siła odrzutu w trybie snajpera
220
333.82
460.29
548.82
650
Odrzut
150
163.24
177.94
188.24
200
7dcd6fc2.png Przeładowanie w trybie normalnym (sek)
2
1.87
1.72
1.62
1.5
Ładowanie (energia/sek)
125
144.85
166.91
182.35
200
Ae5da89d.png Prędkość obrotu wieży (stopni/sek)
60
67.94
76.76
82.94
90
Przyspieszenie obrotu (stopni/sek²)
60
67.94
76.76
82.94
90
Pozioma prędkość namierzania (stopnie/sek)
15
18.97
23.38
26.47
30
Pionowa prędkość namierzania (stopnie/sek)
15
18.97
23.38
26.47
30
Zasięg maksymalnych obrażeń (m)
40
45.29
51.18
55.29
60
Zasięg minimalnych obrażeń (m)
50
55.59
61.18
65.29
70
Parametry bez możliwości ulepszenia
Energia na strzał w trybie normalnym (energia)
250
250
250
250
250
Zużycie energii w trybie snajpera (energia/sek)
1000
1000
1000
1000
1000
Ilość energii (energia)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Opóźnienie wyjścia z trybu snajpera (sek)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Opóźnienie wejścia w tryb snajpera (sek)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Prędkość obrotu wieży w trybie snajpera (°/s)
30
30
30
30
30
Przyspieszenie obrotu w trybie snajpera (°/s2)
30
30
30
30
30
Auto-namierzanie w górę (stopnie)
7
7
7
7
7
Auto-namierzanie w dół (stopnie)
10
10
10
10
10
Min. zasięg przezroczystych krzewów (m)
20
20
20
20
20
Maks. zasięg przezroczystych krzewów (m)
80
80
80
80
80
Maksymalne pole widzenia (deg)
20
20
20
20
20
Minimalne pole widzenia (deg)
40
40
40
40
40
Słabe obrażenia (%)
25
25
25
25
25
Tabela parametrów
 • Minimalne obrażenia w trybie snajpera (HP) — minimalne obrażenia, które mogą zostać zadane przeciwnikowi w trybie snajpera
 • Maksymalne obrażenia w trybie snajpera (HP) — maksymalne obrażenia, które mogą zostać zadane przeciwnikowi w trybie snajpera
 • Obrażenia w trybie normalnym (HP) — ilość obrażeń zadanych przeciwnikowi w trybie normalnym (czyli nie w trybie snajpera, strzela tak jak Smoky lub inna podobna do niego broń)
 • Siła odrzutu w trybie normalnym — fizyczny wpływ pocisku wieży na czołg przeciwnika w kontakcie z nim przy strzale w trybie normalnym
 • Siła odrzutu w trybie snajpera — maksymalne fizyczne oddziaływanie pocisku wieży na czołg przeciwnika przy trafieniu go przy pełnym naładowaniu w trybie snajpera. Siła uderzenia zwiększa się stopniowo od siły uderzenia w trybie normalnym do maksimum
 • Odrzut — fizyczny wpływ wieży na siebie podczas strzału
 • Przeładowanie w trybie normalnym (sek) — wymagany czas do przeładowania strzału z trybu normalnego po wystrzeleniu
 • Ładowanie (energia/sek) — ilość energii odzyskiwanej na sekundę, która może zostać użyta na strzelanie
 • Prędkość obrotu wieży (stopni/sek) — maksymalna prędkość, z jaką wieża może się obrócić
 • Przyspieszenie obrotu (stopni/sek2) — przyspieszenie wieży po osiągnięciu jej maksymalnej prędkości obrotu
 • Pozioma prędkość namierzania (stopni/sek) — prędkość poziomego namierzania celu w trybie snajpera
 • Pionowa prędkość namierzania (stopni/sek) — prędkość pionowego namierzania celu w trybie snajpera
 • Zużycie energii w trybie snajpera (energia/sek) — ilość energii zużywanej przez wieżę na sekundę w trybie snajpera. Gdy ilość dostępnej energii osiągnie zero, wieża nie będzie zużywać więcej energii, a moc aktualnie załadowanego pocisku nie zwiększy się
 • Ilość energii — całkowita ilość energii, którą Shaft może zużyć na strzelanie
 • Opóźnienie wyjścia z trybu snajpera (sek) — opóźnienie bezpośrednio po strzale przed automatycznym opuszczeniem trybu snajpera
 • Opóźnienie przejścia w tryb snajpera (sek) — opóźnienie bezpośrednio po wciśnięciu i przytrzymaniu spacji do automatycznego przejścia w tryb snajpera
 • Prędkość obrotu wieży w trybie snajpera (stopni/sek) — maksymalna prędkość z jaką Shaft może się obracać w trybie snajpera
 • Przyspieszenie obrotu w trybie snajpera (stopni/sek2) — maksymalne przyspieszenie obroty Shafta w trybie snajpera
 • Auto-namierzanie w górę (stopnie) — kąt zasięgu auto-namierzania jeśli cel jest powyżej płaszczyzny poziomej wieży. Dotyczy tylko trybu normalnego
 • Auto-namierzanie w dół (stopnie) — kąt zasięgu auto-namierzania jeśli cel jest poniżej płaszczyzny poziomej wieży. Dotyczy tylko trybu normalnego
 • Minimalny zasięg przezroczystych krzewów (m) — zasięg w metrach, na którym krzewy stają się przezroczyste (w trybie snajpera). Zaraz po wejściu w tryb snajpera wartość ta stale wzrasta, aż do wartości maksymalnego zasięgu przejrzystych krzewów
 • Maksymalny zasięg przezroczystych krzewów (m) — zasięg w metrach, na którym krzewy stają się przezroczyste (w trybie snajpera po największym możliwym przybliżeniu)
 • Maksymalne pole widzenia (stopnie) — kąt pola widzenia w stopniach przed pierwszym przejściem w tryb snajpera. Pole widzenia zmniejsza się razem z ilością energii
 • Minimalne pole widzenia (stopnie) — kąt pola widzenia w stopniach po zużyciu całej energii i dalszym trzymaniu spacji

Skiny

Shaft XT
Wieża Shaft XT M3.png