Z Tanki Online Wiki


Gdy utworzysz bitwę będzie ona dostępna tylko dla niektórych rang (zobacz tabelę poniżej). Ranga osoby tworzącej bitwę powinna znajdować się w ich zakresie.

Limity rang dla każdej rangi pokazane są w tabeli poniżej (należy patrzeć od lewej do prawej).Zielony kolor pokazuje domyślny limit rang.
Szary kolor pokazuje minimalną dozwoloną rangę.
Żółty kolor pokazuje maksymalną dozwoloną rangę.


IconsNormal 01.png IconsNormal 02.png IconsNormal 03.png IconsNormal 04.png IconsNormal 05.png IconsNormal 06.png IconsNormal 07.png IconsNormal 08.png IconsNormal 09.png IconsNormal 10.png IconsNormal 11.png IconsNormal 12.png IconsNormal 13.png IconsNormal 14.png IconsNormal 15.png IconsNormal 16.png IconsNormal 17.png IconsNormal 18.png IconsNormal 19.png IconsNormal 20.png IconsNormal 21.png IconsNormal 22.png IconsNormal 23.png IconsNormal 24.png IconsNormal 25.png IconsNormal 26.png IconsNormal 27.png IconsNormal 28.png IconsNormal 29.png IconsNormal 30.png IconsNormal 31.png
IconsNormal 01.png 2    
IconsNormal 02.png   3    
IconsNormal 03.png     3    
IconsNormal 04.png     3    
IconsNormal 05.png     3    
IconsNormal 06.png     3    
IconsNormal 07.png     3    
IconsNormal 08.png       4      
IconsNormal 09.png       4      
IconsNormal 10.png       4      
IconsNormal 11.png       4      
IconsNormal 12.png         5        
IconsNormal 13.png         5        
IconsNormal 14.png         5        
IconsNormal 15.png           6          
IconsNormal 16.png           6          
IconsNormal 17.png           6          
IconsNormal 18.png             7            
IconsNormal 19.png             7            
IconsNormal 20.png             7            
IconsNormal 21.png               8              
IconsNormal 22.png               8              
IconsNormal 23.png               8              
IconsNormal 24.png               9              
IconsNormal 25.png               9            
IconsNormal 26.png               9          
IconsNormal 27.png               8        
IconsNormal 28.png             7      
IconsNormal 29.png             6    
IconsNormal 30.png               5  
IconsNormal 31.png                 5


Przykład:

Porucznik IconsNormal 17.png może utworzyć bitwę z maksymalną różnicą 6 rang.

Bitwy o tych zakresach mogą być utworzone:

  • od rangi Starszy Chorąży 2 IconsNormal 12.png do rangi Porucznik IconsNormal 17.png
  • od rangi Starszy Chorąży 3 IconsNormal 13.png do rangi Starszy Porucznik IconsNormal 18.png
  • od rangi Starszy Chorąży 4 IconsNormal 14.png do rangi Kapitan IconsNormal 19.png
  • od rangi Starszy Chorąży 5 IconsNormal 15.png do rangi Major IconsNormal 20.png
  • od rangi Młodszy Porucznik IconsNormal 16.png do rangi Podpułkownik IconsNormal 21.png
  • od rangi Porucznik IconsNormal 17.png do rangi Pułkownik IconsNormal 22.png