Polski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania

Gauss

Z Tanki Online Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Opis z hangaru

Wieża dalekiego zasięgu wyposażona w ładunki wybuchowe, które mogą trafić jednocześnie w kilka czołgów. Przytrzymywanie przycisku strzelania włącza akcelerator elektromagnetyczny, co umożliwia strzelanie do odległych celów.

Działo Gauss narodziło się w hangarach graczy, którzy szukali sposobu na zwiększenie skuteczności wieży Grom przeciwko snajperom. Odkryli, że nawinięcie drutu nadprzewodnikowego na lufę daje olbrzymie przyspieszenie dzięki efektowi elektromagnetyzmu. Pocisk wystrzelony w ten sposób ma podobny zasięg do pocisku Railguna i zapewnia szczególnie głośny huk. Ta "domowa" modyfikacja groma, połączona z nowoczesnym systemem celowania i namierzania, zrodziła działo Gaussa - najbardziej mobilny snajper na polu bitwy. Gdy strzelec unika ognia wroga z pełną prędkością, system naprowadzania Gaussa niezależnie wykonuje dokładny strzał w optymalnym momencie. Charakterystyczną cechą tej wieży są anteny, które rozkładają się, gdy akcelerator elektromagnetyczny przygotowuje się do strzału. Ta wieża została nazwana "snajperem z wielkimi uszami" ze względu na swój specyficzny wygląd.
Wieża Gauss m0.png Wieża Gauss m1.png Wieża Gauss m2.png Wieża Gauss m3.png
Gauss M0 Gauss M1 Gauss M2 Gauss M3


Modyfikacja М0 М1 М2 М3 М3+
Dostępne od IconsNormal 06.png

IconsNormal 11.png

IconsNormal 17.png

IconsNormal 27.png

Mikroulepszenia
Cena modyfikacji 700 Kryształ.png 24 300 Kryształ.png 79 800 Kryształ.png 239 200 Kryształ.png 455 900 Kryształ.png
Parametry
Parametry z możliwością ulepszenia
Min. obrażenia w standardowym trybie (HP) 290 375.29 426.47 511.76 580
Max. obrażenia w standardowym trybie (HP) 420 540.29 612.94 733.53 830
Minimalne obrażenia w trybie snajpera (HP) 640 840 960 1160 1320
Maksymalne obrażenia w trybie snajpera (HP) 1070 1393.53 1587.65 1911.18 2170
Siła uderzenia w standardowym trybie 150 203 235 288 330
Siła eksplozji w standardowym trybie 200 259 294 353 400
Odrzut w standardowym trybie 110 142 162 194 220
Siła uderzenia w trybie snajpera 250 382 462 594 700
Siła eksplozji w trybie snajpera 300 476 582 759 900
Odrzut w trybie snajpera 120 158 181 219 250
Przeładowanie w standardowym trybie (sek) 2 1.853 1.765 1.618 1.5
Przeładowanie w trybie snajpera (sek) 4 3.706 3.529 3.235 3
Czas namierzania (sek) 2.2 2.053 1.965 1.818 1.7
Prędkość obrotu wieży (stopnie/sek) 60 68.82 74.12 82.94 90
Przyspieszenie obrotu wieży (stopnie/sek2) 60 68.82 74.12 82.94 90
Zasięg min. obrażeń w standardowym trybie (m) 100 114.71 123.53 138.24 150
Zasięg max obrażeń w standardowym trybie (m) 70 78.82 84.12 92.94 100
Parametry bez możliwości ulepszenia
Słabe obrażenia w standardowym trybie (%) 50 50 50 50 50
Zachowanie postępu namierzania (sek) 2 2 2 2 2
Prędkość pocisku w st. trybie (m/sek) 250 250 250 250 250
Promień pocisku (m) 1 1 1 1 1
Zasięg max. obrażeń obsz. w st. trybie (m) 1 1 1 1 1
Zasięg średnich obrażeń obsz. w st. trybie (m) 5 5 5 5 5
Zasięg min. obrażeń obsz. w st. trybie (m) 8 8 8 8 8
Średnie obrażenia obszarowe w st. trybie (%) 90 90 90 90 90
Słabe obrażenia obszarowe w st. trybie (%) 25 25 25 25 25
Zasięg max. obrażeń obsz. w trybie snajpera (m) 2 2 2 2 2
Zasięg średnich obrażeń obsz. w tr. snajpera (m) 12 12 12 12 12
Zasięg min. obrażeń obsz. w trybie snajpera (m) 20 20 20 20 20
Średnie obrażenia obszarowe w tr. snajpera (%) 90 90 90 90 90
Słabe obrażenia obszarowe w tr. snajpera (%) 5 5 5 5 5
Auto-namierzanie w górę (stopnie) 7 7 7 7 7
Auto-namierzanie w dół (stopnie) 10 10 10 10 10
Tabela parametrów
 • Minimalne obrażenia w standardowym trybie (HP) — minimalne obrażenia zadawane przeciwnikowi jednym strzałem z tej wieży w standardowym trybie w zasięgu obrażeń maksymalnych
 • Maksymalne obrażenia w standardowym trybie (HP) — maksymalne obrażenia zadawane przeciwnikowi jednym strzałem z tej wieży w standardowym trybie w zasięgu obrażeń maksymalnych
 • Minimalne obrażenia w trybie snajpera (HP) — minimalne obrażenia zadawane przeciwnikowi jednym strzałem z tej wieży w trybie snajpera
 • Maksymalne obrażenia w trybie snajpera (HP) — maksymalne obrażenia zadawane przeciwnikowi jednym strzałem z tej wieży w trybie snajpera
 • Siła uderzenia w standardowym trybie — fizyczny wpływ pocisku wieży w standardowym trybie na czołg przeciwnika w kontakcie z nim
 • Siła eksplozji w standardowym trybie — fizyczny wpływ pocisku wieży w standardowym trybie na czołg przeciwnika w promieniu obrażeń od miejsca uderzenia pocisku
 • Odrzut w standardowym trybie — fizyczny wpływ wieży w standardowym trybie na siebie podczas strzału
 • Siła uderzenia w trybie snajpera — fizyczny wpływ pocisku wieży w trybie snajpera na czołg przeciwnika w kontakcie z nim
 • Siła eksplozji w trybie snajpera — fizyczny wpływ pocisku wieży w trybie snajpera na czołg przeciwnika w promieniu obrażeń od miejsca uderzenia pocisku
 • Odrzut w trybie snajpera — fizyczny wpływ wieży w trybie snajpera na siebie podczas strzału
 • Preładowanie w standardowym trybie (sek) — czas w sekundach wymagany do przeładowania wieży w standardowym trybie, po którym może strzelić ponownie
 • Przeładowanie w trybie snajpera (sek) — czas w sekundach wymagany do przeładowania wieży w trybie snajpera, po którym może strzelić ponownie
 • Czas namierzania (sek) — czas, przez który należy namierzać czołg przeciwnika w celu oddania strzału w trybie snajpera
 • Prędkość obrotu wieży (stopnie/sek) — maksymalna prędkość, z jaką wieża może się obrócić
 • Przyspieszenie obrotu wieży (stopnie/sek2) — przyspieszenie wieży po osiągnięciu jej maksymalnej prędkości obrotu
 • Zasięg minimalnych obrażeń w standardowym trybie (m) — odległość, na jakiej obrażenia wieży w standardowym trybie przestają się zmniejszać. Jeśli odległość do celu jest większa, obrażenia będą zadawane zgodnie ze Słabymi obrażeniami
 • Zasięg maksymalnych obrażeń w standardowym trybie (m) — odległość, przy której wieża w standardowym trybie zadaje pełne obrażenia. Jeśli odległość jest większa niż maksymalny zasięg obrażeń, obrażenia zmniejszają się aż do osiągnięcia zasięgu obrażeń minimalnych
 • Słabe obrażenia w standardowym trybie (%) — procent normalnych obrażeń zadanych przeciwnikowi przez wieżę w standardowym trybie w odległości większej niż zasięg minimalnych obrażeń
 • Zachowanie postępu namierzania (sek) — ilość czasu dostępna (jeśli okrągły zielony celownik zniknie z powodu utraty celu, ale drugi czerwony celownik pozostanie na ekranie) aby zachować postęp namierzania
 • Prędkość pocisku w standardowym trybie (m/sek) — prędkość z jaką porusza się pocisk wystrzelony w standardowym trybie
 • Promień pocisku (m) — niezmienny promień pocisku od środka do jego zewnętrznej powierzchni
 • Zasięg maksymalnych obrażeń obszarowych w standardowym trybie (m) — odległość, przy której eksplozja pocisku wystrzelonego w standardowym trybie zada maksymalne obrażenia
 • Zasięg średnich obrażeń obszarowych w standardowym trybie (m) — odległość, przy której eksplozja pocisku wystrzelonego w standardowym trybie zada średnie obrażenia
 • Zasięg minimalnych obrażeń obszarowych w standardowym trybie (m) — odległość, przy której eksplozja pocisku wystrzelonego w standardowym trybie zada minimalne obrażenia
 • Średnie obrażenia obszarowe w standardowym trybie (%) — ilość obrażeń obszarowych zadanych przez pocisk wieży w standardowym trybie w odległości od miejsca uderzenia pocisku równej zasięgu średnich obrażeń obszarowych w standardowym trybie
 • Słabe obrażenia obszarowe w standardowym trybie (%) — ilość obrażeń obszarowych zadanych przez pocisk wieży w standardowym trybie w odległości od miejsca uderzenia pocisku równej zasięgu minimalnych obrażeń obszarowych w standardowym trybie
 • Zasięg maksymalnych obrażeń obszarowych w trybie snajpera (m) — odległość, przy której eksplozja pocisku wystrzelonego w trybie snajpera zada maksymalne obrażenia
 • Zasięg średnich obrażeń obszarowych w trybie snajpera (m) — odległość, przy której eksplozja pocisku wystrzelonego w trybie snajpera zada średnie obrażenia
 • Zasięg minimalnych obrażeń obszarowych w trybie snajpera (m) — odległość, przy której eksplozja pocisku wystrzelonego w trybie snajpera zada minimalne obrażenia
 • Średnie obrażenia obszarowe w trybie snajpera (%) — ilość obrażeń obszarowych zadanych przez pocisk wieży w trybie snajpera w odległości od miejsca uderzenia pocisku równej zasięgu średnich obrażeń obszarowych w trybie snajpera
 • Słabe obrażenia obszarowe w trybie snajpera (%) — ilość obrażeń obszarowych zadanych przez pocisk wieży w trybie snajpera w odległości od miejsca uderzenia pocisku równej zasięgu mininalnych obrażeń obszarowych w trybie snajpera
 • Auto-namierzanie w górę (stopnie) — kąt zasięgu auto-namierzania jeśli cel jest powyżej płaszczyzny poziomej wieży
 • Auto-namierzanie w dół (stopnie) — kąt zasięgu auto-namierzania jeśli cel jest poniżej płaszczyzny poziomej wieży

Skiny

Gauss Prime
Wieża Gauss Prime.png