Z Tanki Online Wiki

Drony są pomocnikami w bitwach. Podwyższają statystyki, wydłużają czas trwania zaopatrzenia i pomagają na wiele innych sposobów. Mogą zostać one zakupione w Hangarze w zakładce "Drony". Możesz je również ulepszać, wzmacniając tym sposobem ich efekty.

Aby użyć drona, musisz się w niego wyposażyć. Wyposażony dron pojawi się w bitwie nad Twoim czołgiem i będzie za nim wszędzie podążał. Dron uruchomi się automatycznie po określonych wydarzeniach lub akcjach ― nie musisz aktywować go ręcznie. Po aktywacji dron stanie się nieaktywny, aż do jego ponownego naładowania.

Drony pasywne

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Brutus
 
  1 000  
Dodaje bonus do pancerza i obrażeń, gdy jest zasilany bateriami. Jego skuteczność jest determinowana poziomem ulepszenia.   Dodatkowa ochrona: 1% → 10%
  Dodatkowe obrażenia: 1% → 10%
Hyperion
 
  320 000  
Eliminuje inteligentne opóźnienia oraz przyspiesza czas odnowienia podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń i nitra, zależnie od jego poziomu ulepszenia.

Aktywacja danego zaopatrzenia skutkuje jego zużyciem w większej ilości.
  Redukcja przeładowania oraz czasu oczekiwania zaopatrzenia: 0s → 30s

Zużycie Podwójnych Pancerzy,
Podwójnych Obrażeń i Nitra:
2
Kryzys
 
Dostępny tylko w Ultra skrzyniach
Eksperymentalny dron, który zauważalnie wzmacnia efekt jednego zaopatrzenia dezaktywując pozostałe. Przy użyciu, bądź podniesieniu na mapie podwójnych obrażeń, podwójnego pancerza lub nitra, dron zwiększa jego moc wyłączając i przeładowując pozostałe zaopatrzenie.   Dodatkowy pancerz: 50% → 100%
  Dodatkowe obrażenia: 25% → 50%
  Dodatkowa prędkość: 20% → 70%
  Oczekiwanie pomiędzy zmianą trybu:
2s → 0.5s

Zużycie Podwójnych Pancerzy,
Podwójnych Obrażeń i Nitra:
3

Drony atakujące

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Assault
 
  20 000  
Niszczenie przeciwników redukuje opóźnienia podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń i nitra.   Przeładowanie: 12s
  Redukcja czasu oczekiwania zaopatrzenia: 3s → 15s
Driver
 
  50 000  
Przyspiesza ładowanie się Overdrives po zniszczeniu przeciwnika.   Przeładowanie: 15s
  Redukcja czasu ładowania Overdrive:
10s → 30s / zniszczony przeciwnik
Sprinter
 
  90 000  
Podniesienie flagi, piłki lub przejęcie punktu zapewni podwójny pancerz, podwójne obrażenia i nitro na krótki okres czasu, ponadto czołg zostanie nieco naprawiony.

Automatycznie zużywa Nitro, gdy dron jest aktywowany.
  Przeładowanie: 20s
  Czas aktywności zaopatrzenia: 10s → 20s

Zużycie Nitro: 1
Booster
 
  140 000  
Po użyciu podwójnych obrażeń, zwiększa ich efektywność na krótki okres czasu. Zmniejsza opóźnienie podwójnych obrażeń przy użyciu innego zaopatrzenia.

Automatycznie zużywa Podwójne obrażenia, gdy dron jest aktywowany.
  Przeładowanie: 3s
  Czas zwiększenia efektu: 3s
  Redukcja oczekiwania na PO: 10s
  Dodatkowa moc: 50% → 200%

Zużycie Podwójnych Obrażeń: 3
Blaster
 
  200 000  
Przy otrzymaniu decydujących obrażeń powoduje wybuch czołgu zadawając tym samym obrażenia wrogom.

Automatycznie zużywa Podwójne obrażenia, gdy dron jest aktywowany.
  Przeładowanie: 3s
  Obrażenia eksplozji:
(1200-1800) HP → (2700-3300) HP
Siła uderzenia: 150
Promień max/min obrażeń: 5m / 12m → 15m
Słabe obrażenia: 10%

Zużycie Podwójnych Obrażeń: 1

Drony obronne

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Trooper
 
  20 000  
Aktywuje podwójny pancerz, podwójne obrażenia i nitro na krótki okres czasu po respawnie.   Przeładowanie: 20s
  Czas aktywności: 10s → 20s

Zużycie Podwójnego Pancerza: 1
Miner
 
  50 000  
Pozwala na pozostanie określonej liczbie min na mapie, po zniszczeniu osoby, która je postawiła. Skraca czas odnowienia użycia miny podczas używania zaopatrzenia.   Przeładowanie: 10s
  Liczba pozostawionych min: 3 → 30
  Redukcja oczekiwania na Minę: 10s
Obrońca
 
  90 000  
Zwiększa efektywność podwójnego pancerza na krótki okres czasu.

Podwójny pancerz odnawia się znacznie szybciej.
  Przeładowanie: 3s
  Czas zwiększenia efektu: 20s
  Dodatkowa moc: 25% → 100%
  Redukcja oczekiwania na PP: 10s

Zużycie Podwójnych Pancerzy: 3
Lifeguard
 
  140 000  
Chroni czołg przed zniszczeniem w chwili zadania decydujących obrażeń.

Automatycznie zużywa Zestaw naprawczy, gdy dron jest aktywowany.
  Przeładowanie: 30s
  Leczenie: 250 HP → 3000 HP

Zużycie Zestawów Naprawczych: 2
Sabotażysta
 
  200 000  
Wykonuje podłożenie kilku min na raz wokół jednego miejsca. Zużycie min staje się większe.   Przeładowanie: 40s
  Liczba min: 3 → 8
  Czas aktywowania Miny: 2s → 0.5s

Zużycie Min: 4

Drony wspierające

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Mechanic
 
  20 000  
Zwiększa efektywność zestawu naprawczego, a do tego naprawia, również sojuszników w pobliżu, podczas jego użycia.

Naprawa sojuszniczych czołgów daje dodatkowe punkty.
Zmniejsza opóźnienie w użyciu zestawu naprawczego.
  Przeładowanie: 10s
  Bonusowe HP: 100hp → 500hp
  Promień leczenia: 15m → 25m
  Redukcja oczekiwania na ZN: 10s
Punkty bitewne: 7
Engineer
 
  50 000  
Zwiększa czas aktywnego zaopatrzenia zebranego ze zrzutów i rozdziela ten efekt na sojuszników. Daje dodatkowe punkty za każdego korzystającego sojusznika.   Przeładowanie: 10s
  Czas bonusowy ( ): 2s → 4s
  Czas bonusowy (inne): 20s → 40s
Punkty bitewne: 1
Supplier
 
  90 000  
Zwiększa czas aktywności podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń oraz nitra, ponadto dzieli się tym efektem z sojusznikami. Zapewnia dodatkowe punkty za każdego członka zespołu, który na tym zyska.   Przeładowanie: 10s
  Czas aktywności: 1s → 5s
  Promień efektu: 15m → 25m
Punkty bitewne: 5
Oszust
 
  140 000  
Przy aktywacji nitra, niweluje wszystkie pozostałe opóźnienia, dzieląc się tym efektem z sojusznikami. Gwarantuje dodatkowe punkty za każdego członka drużyny, który na tym skorzysta. Przyspiesza odnawianie nitra przy używaniu innego zaopatrzenia.   Przeładowanie: 3s
Wzmocnienie Nitra: 10% → 30%
  Redukcja oczekiwania na Nitro: 10s

Zużycie Nitro: 3
Camper
 
  200 000  
Przyspiesza ładowanie się zaopatrzenia, gdy właściciel posiada pełne zdrowie.   Czas oczekiwania po odrodzeniu: 7s
  Zmniejszenie czasu oczekiwania na zaopatrzenie: 100% → 500%

Baterie

 

Baterie są nowym typem zaopatrzenia, które jest używane automatycznie w bitwach, w których uczestniczysz razem z wyposażonym dronem. Tak jak inne rodzaje zaopatrzenia możesz zakupić je w Hangarze, jak i w Sklepie, znaleźć w Skrzyniach oraz wygrać w konkursach.

  • Jedna bateria kosztuje 300  
  • Drony zużywają jedną baterię na minutę