Z Tanki Online Wiki

Drony są pomocnikami w bitwach. Podwyższają statystyki, wydłużają czas trwania zaopatrzenia i pomagają na wiele innych sposobów. Mogą zostać one zakupione w Hangarze w zakładce "Drony". Możesz je również ulepszać, wzmacniając tym sposobem ich efekty.
Aby użyć drona, musisz się w niego wyposażyć. Wyposażony dron pojawi się w bitwie nad Twoim czołgiem i będzie za nim wszędzie podążał. Dron uruchomi się automatycznie po określonych wydarzeniach lub akcjach ― nie musisz aktywować go ręcznie. Po aktywacji dron stanie się nieaktywny, aż do jego ponownego naładowania.

Drony pasywne

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Brutus
DronBrutus.png
IconsNormal 04.png 1 000 Kryształ.png
Dodaje bonus do pancerza i obrażeń, gdy jest zasilany bateriami. Jego skuteczność jest determinowana poziomem ulepszenia. DronAdditionalProtection.png Dodatkowa ochrona: 1% → 10%
DronAdditionalDamage.png Dodatkowe obrażenia: 1% → 10%
Hyperion
DronHyperion.png
IconsNormal 31.png 320 000 Kryształ.png
Eliminuje inteligentne opóźnienia oraz przyspiesza czas odnowienia podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń i nitra, zależnie od jego poziomu ulepszenia.

Aktywacja danego zaopatrzenia skutkuje jego zużyciem w większej ilości.
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja przeładowania oraz czasu oczekiwania zaopatrzenia: 0s → 30s

Zużycie Podwójnych Pancerzy,
Podwójnych Obrażeń i Nitra:
2
Kryzys
DronCrisis.png
Dostępny tylko w Ultra skrzyniach
Eksperymentalny dron, który zauważalnie wzmacnia efekt jednego zaopatrzenia dezaktywując pozostałe. Przy użyciu, bądź podniesieniu na mapie podwójnych obrażeń, podwójnego pancerza lub nitra, dron zwiększa jego moc wyłączając i przeładowując pozostałe zaopatrzenie. DronAdditionalArmor.png Dodatkowy pancerz: 50% → 100%
DronAdditionalPowerDD.png Dodatkowe obrażenia: 25% → 50%
DronAdditionalSpeed.png Dodatkowa prędkość: 20% → 70%
DronSupplyRechargeDecrease.png Oczekiwanie pomiędzy zmianą trybu:
2s → 0.5s

Zużycie Podwójnych Pancerzy,
Podwójnych Obrażeń i Nitra:
3

Drony atakujące

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Assault
DronAssault.png
IconsNormal 12.png 20 000 Kryształ.png
Niszczenie przeciwników redukuje opóźnienia podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń i nitra. DronRecharge.png Przeładowanie: 12s
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja czasu oczekiwania zaopatrzenia: 3s → 15s
Driver
DronDriver.png
IconsNormal 16.png 50 000 Kryształ.png
Przyspiesza ładowanie się Overdrives po zniszczeniu przeciwnika. DronRecharge.png Przeładowanie: 15s
DronOverdriveReduction.png Redukcja czasu ładowania Overdrive:
10s → 30s / zniszczony przeciwnik
Sprinter
DronSprinter.png
IconsNormal 20.png 90 000 Kryształ.png
Podniesienie flagi, piłki lub przejęcie punktu zapewni podwójny pancerz, podwójne obrażenia i nitro na krótki okres czasu, ponadto czołg zostanie nieco naprawiony.

Automatycznie zużywa Nitro, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 20s
DronActiveTime.png Czas aktywności zaopatrzenia: 10s → 20s

Zużycie Nitro: 1
Booster
DronBooster.png
IconsNormal 23.png 140 000 Kryształ.png
Po użyciu podwójnych obrażeń, zwiększa ich efektywność na krótki okres czasu. Zmniejsza opóźnienie podwójnych obrażeń przy użyciu innego zaopatrzenia.

Automatycznie zużywa Podwójne obrażenia, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 3s
DronActiveTime.png Czas zwiększenia efektu: 3s
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na PO: 10s
DronAdditionalPowerDD.png Dodatkowa moc: 50% → 200%

Zużycie Podwójnych Obrażeń: 3
Blaster
DronBlaster.png
IconsNormal 27.png 200 000 Kryształ.png
Przy otrzymaniu decydujących obrażeń powoduje wybuch czołgu zadawając tym samym obrażenia wrogom.

Automatycznie zużywa Podwójne obrażenia, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 35s
DronExplosionDamage.png Obrażenia eksplozji:
(1200-1800) HP → (2700-3300) HP
Siła uderzenia: 150
Promień max/min obrażeń: 5m / 12m → 15m
Słabe obrażenia: 10%

Zużycie Podwójnych Obrażeń: 1

Drony obronne

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Trooper
DronTrooper.png
IconsNormal 11.png 20 000 Kryształ.png
Aktywuje podwójny pancerz, podwójne obrażenia i nitro na krótki okres czasu po respawnie. DronRecharge.png Przeładowanie: 20s
DronActiveTime.png Czas aktywności: 10s → 20s

Zużycie Podwójnego Pancerza: 1
Miner
DronMiner.png
IconsNormal 14.png 50 000 Kryształ.png
Pozwala na pozostanie określonej liczbie min na mapie, po zniszczeniu osoby, która je postawiła. Skraca czas odnowienia użycia miny podczas używania zaopatrzenia. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronSavedMines.png Liczba pozostawionych min: 3 → 30
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na Minę: 10s
Obrońca
DronDefender.png
IconsNormal 18.png 90 000 Kryształ.png
Zwiększa efektywność podwójnego pancerza na krótki okres czasu.

Podwójny pancerz odnawia się znacznie szybciej.
DronRecharge.png Przeładowanie: 3s
DronActiveTime.png Czas zwiększenia efektu: 30s
DronAdditionalPowerDA.png Dodatkowa moc: 25% → 100%
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na PP: 10s

Zużycie Podwójnych Pancerzy: 3
Lifeguard
DronLifeguard.png
IconsNormal 24.png 140 000 Kryształ.png
Chroni czołg przed zniszczeniem w chwili zadania decydujących obrażeń.

Automatycznie zużywa Zestaw naprawczy, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 30s
DronHPBonus.png Leczenie: 250 HP → 3000 HP

Zużycie Zestawów Naprawczych: 2
Sabotażysta
DronSaboteur.png
IconsNormal 28.png 200 000 Kryształ.png
Wykonuje podłożenie kilku min na raz wokół jednego miejsca. Zużycie min staje się większe. DronRecharge.png Przeładowanie: 40s
DronMines.png Liczba min: 3 → 8
MineActivationDuration.png Czas aktywowania Miny: 2s → 0.5s

Zużycie Min: 4

Drony wspierające

Nazwa, ranga i cena Opis Efekt
Mechanic
DronMechanic.png
IconsNormal 10.png 20 000 Kryształ.png
Zwiększa efektywność zestawu naprawczego, a do tego naprawia, również sojuszników w pobliżu, podczas jego użycia.

Naprawa sojuszniczych czołgów daje dodatkowe punkty.
Zmniejsza opóźnienie w użyciu zestawu naprawczego.
DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronHPBonus.png Bonusowe HP: 100hp → 500hp
DronHealRadius.png Promień leczenia: 15m → 25m
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na ZN: 10s
Punkty bitewne: 7
Engineer
DronEngineer.png
IconsNormal 15.png 50 000 Kryształ.png
Zwiększa czas aktywnego zaopatrzenia zebranego ze zrzutów i rozdziela ten efekt na sojuszników. Daje dodatkowe punkty za każdego korzystającego sojusznika. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronActiveTime.png Czas bonusowy (ZN czas.png): 2s → 4s
DronActiveTime.png Czas bonusowy (inne): 20s → 40s
Punkty bitewne: 1
Supplier
DronSupplier.png
IconsNormal 19.png 90 000 Kryształ.png
Zwiększa czas aktywności podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń oraz nitra, ponadto dzieli się tym efektem z sojusznikami. Zapewnia dodatkowe punkty za każdego członka zespołu, który na tym zyska. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronActiveTime.png Czas aktywności: 1s → 5s
DronEffectRadius.png Promień efektu: 15m → 25m
Punkty bitewne: 5
Oszust
DronTrickster.png
IconsNormal 22.png 140 000 Kryształ.png
Przy aktywacji nitra, niweluje wszystkie pozostałe opóźnienia, dzieląc się tym efektem z sojusznikami. Gwarantuje dodatkowe punkty za każdego członka drużyny, który na tym skorzysta. Przyspiesza odnawianie nitra przy używaniu innego zaopatrzenia. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronEffectiveRangeSupply.png Efektywny zasięg: 20m → 30m
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na Nitro: 5s
Punkty bitewne: 10
Camper
DronCamper.png
IconsNormal 26.png 200 000 Kryształ.png
Przyspiesza ładowanie się zaopatrzenia, gdy właściciel posiada pełne zdrowie. DronRecharge.png Czas oczekiwania po odrodzeniu: 7s
DronSupplyRechargeDecrease.png Zmniejszenie czasu oczekiwania na zaopatrzenie: 100% → 500%

Baterie

Bateria

Baterie są nowym typem zaopatrzenia, które jest używane automatycznie w bitwach, w których uczestniczysz razem z wyposażonym dronem. Tak jak inne rodzaje zaopatrzenia - możesz zakupić je w Hangarze jak i w Sklepie, znaleźć w Skrzyniach oraz wygrać w konkursach.

  • Jedna bateria kosztuje 300 Kryształ.png
  • Drony zużywają jedną baterię na minutę