Polski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania

Drony

Z Tanki Online Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Drony są pomocnikami w bitwach. Podwyższają statystyki, wydłużają czas trwania zaopatrzenia i pomagają na wiele innych sposobów. Mogą zostać one zakupione w Hangarze w zakładce "Drony". Możesz je również ulepszać wzmacniając tym sposobem ich efekty.
Aby użyć drona musisz się w niego wyposażyć. Wyposażony dron pojawi się w bitwie nad Twoim czołgiem i będzie za nim wszędzie podążał. Dron uruchomi się automatycznie po określonych wydarzeniach lub akcjach ― nie musisz aktywować go ręcznie. Po aktywacji dron stanie się nieaktywny, aż do jego ponownego naładowania.


Rodzaje dronów

Drony pasywne

Nazwa Opis Efekt Cena Ranga
Brutus
DronBrutus.png
Dodaje bonus do pancerza i obrażeń, gdy jest zasilany bateriami. Jego skuteczność jest determinowana poziomem ulepszenia. DronAdditionalProtection.png Dodatkowa ochrona: 1% → 10%
DronAdditionalDamage.png Dodatkowe obrażenia: 1% → 10%
1 000 Kryształ.png IconsNormal 06.png
Hyperion
DronHyperion.png
Eliminuje inteligentne opóźnienia oraz przyspiesza czas odnowienia podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń i nitra, zależnie od jego poziomu ulepszenia.

Aktywacja danego zaopatrzenia skutkuje jego zużyciem w większej ilości.
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja przeładowania oraz czasu oczekiwania zaopatrzenia:
0s → 30s
320 000 Kryształ.png IconsNormal 31.png

Drony atakujące

Nazwa Opis Efekt Cena Ranga
Szturmowiec
DronAssault.png
Niszczenie przeciwników redukuje opóźnienia podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń i nitra. DronRecharge.png Przeładowanie: 12s
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja czasu oczekiwania zaopatrzenia: 3s → 15s
20 000 Kryształ.png IconsNormal 11.png
Kierowca
DronDriver.png
Przyspiesza ładowanie się Overdrives po zniszczeniu przeciwnika. DronRecharge.png Przeładowanie: 15s
DronOverdriveReduction.png Redukcja czasu ładowania Overdrive: 10s → 30s / zniszczony przeciwnik
50 000 Kryształ.png IconsNormal 15.png
Sprinter
DronSprinter.png
Podniesienie flagi, piłki lub przejęcie punktu zapewni podwójny pancerz, podwójne obrażenia i nitro na krótki okres czasu, ponadto czołg zostanie nieco naprawiony.

Automatycznie zużywa Nitro, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 30s
DronActiveTime.png Czas aktywności zaopatrzenia:
10s → 20s
Zużycie Nitro: 1
90 000 Kryształ.png IconsNormal 19.png
Booster
DronBooster.png
Po użyciu podwójnych obrażeń, zwiększa ich efektywność na krótki okres czasu. Zmniejsza opóźnienie podwójnych obrażeń przy użyciu innego zaopatrzenia.

Automatycznie zużywa Podwójne obrażenia, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 3s
DronActiveTime.png Czas zwiększenia efektu: 3s
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na PO: 10s
DronAdditionalPowerDD.png Dodatkowa moc: 50% → 200%
Zużycie Podwójnych Obrażeń: 3
140 000 Kryształ.png IconsNormal 23.png
Detonator
DronBlaster.png
Przy otrzymaniu decydujących obrażeń powoduje wybuch czołgu zadawając tym samym obrażenia wrogom.

Automatycznie zużywa Podwójne obrażenia, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 35s
DronExplosionDamage.png Obrażenia eksplozji:
(1200-1800)hp → (2700-3300)hp
Siła uderzenia: 150
Promień max/min obrażeń:
5m / 12m → 15m
Zużycie Podwójnych Obrażeń: 1
200 000 Kryształ.png IconsNormal 27.png

Drony obronne

Nazwa Opis Efekt Cena Ranga
Pancernik
DronTrooper.png
Aktywuje podwójny pancerz, podwójne obrażenia i nitro na krótki okres czasu po respawnie. DronRecharge.png Przeładowanie: 20s
DronActiveTime.png Czas aktywności: 10s → 20s
Zużycie Podwójnego Pancerza: 1
20 000 Kryształ.png IconsNormal 11.png
Saper
DronMiner.png
Pozwala na pozostanie określonej liczbie min na mapie, po zniszczeniu osoby, która je postawiła. Skraca czas odnowienia użycia miny podczas używania zaopatrzenia. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronSavedMines.png Liczba pozostawionych min:
3 → 30
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na Minę: 10s
50 000 Kryształ.png IconsNormal 15.png
Obrońca
DronDefender.png
Zwiększa efektywność podwójnego pancerza na krótki okres czasu.

Podwójny pancerz odnawia się znacznie szybciej.
DronRecharge.png Przeładowanie: 20s
DronActiveTime.png Czas zwiększenia efektu: 20s
DronAdditionalPowerDA.png Dodatkowa moc: 50% → 200%
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na PP: 10s
90 000 Kryształ.png IconsNormal 19.png
Ratownik
DronLifeguard.png
Chroni czołg przed zniszczeniem w chwili zadania decydujących obrażeń.

Automatycznie zużywa Zestaw naprawczy, gdy dron jest aktywowany.
DronRecharge.png Przeładowanie: 30s
DronHPBonus.png Leczenie: 250hp → 3000hp
Zużycie Zestawów Naprawczych: 3
140 000 Kryształ.png IconsNormal 23.png
Sabotażysta
DronSaboteur.png
Wykonuje podłożenie kilku min na raz wokół jednego miejsca. Zużycie min staje się większe. DronRecharge.png Przeładowanie: 40s
DronMines.png Liczba min: 3 → 8
MineActivationDuration.png Czas aktywowania Miny: 2s → 0.5s
Zużycie Min: 4
200 000 Kryształ.png IconsNormal 27.png

Drony wspierające

Nazwa Opis Efekt Cena Ranga
Mechanik
DronMechanic.png
Zwiększa efektywność zestawu naprawczego, a do tego naprawia, również sojuszników w pobliżu, podczas jego użycia.

Naprawa sojuszniczych czołgów daje dodatkowe punkty.
Zmniejsza opóźnienie w użyciu zestawu naprawczego.
DronRecharge.png Przeładowanie: 30s
DronHPBonus.png Bonusowe HP: 100hp → 500hp
DronHealRadius.png Promień leczenia: 15m → 25m
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na ZN: 10s
Punkty bitewne: 7
20 000 Kryształ.png IconsNormal 11.png
Inżynier
DronEngineer.png
Zwiększa czas aktywnego zaopatrzenia zebranego ze zrzutów i rozdziela ten efekt na sojuszników. Daje dodatkowe punkty za każdego korzystającego sojusznika. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronActiveTime.png Czas bonusowy (ZN czas.png): 2s → 4s
DronActiveTime.png Czas bonusowy (inne): 20s → 40s
Punkty bitewne: 1
50 000 Kryształ.png IconsNormal 15.png
Dostawca
DronSupplier.png
Zwiększa czas aktywności podwójnego pancerza, podwójnych obrażeń oraz nitra, ponadto dzieli się tym efektem z sojusznikami. Zapewnia dodatkowe punkty za każdego członka zespołu, który na tym zyska. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronActiveTime.png Czas aktywności: 1s → 5s
DronEffectRadius.png Promień efektu: 15m → 25m
Punkty bitewne: 5
90 000 Kryształ.png IconsNormal 19.png
Oszust
DronTrickster.png
Przy aktywacji nitra, niweluje wszystkie pozostałe opóźnienia, dzieląc się tym efektem z sojusznikami. Gwarantuje dodatkowe punkty za każdego członka drużyny, który na tym skorzysta. Przyspiesza odnawianie nitra przy używaniu innego zaopatrzenia. DronRecharge.png Przeładowanie: 10s
DronEffectiveRangeSupply.png Efektywny zasięg: 15m → 25m
DronSupplyRechargeDecrease.png Redukcja oczekiwania na Nitro: 5s
Punkty bitewne: 5
140 000 Kryształ.png IconsNormal 23.png
Kamper
DronCamper.png
Przyspiesza ładowanie się zaopatrzenia, gdy właściciel posiada pełne zdrowie. DronRecharge.png Czas oczekiwania po odrodzeniu: 12s
DronSupplyRechargeDecrease.png Zmniejszenie czasu oczekiwania na zaopatrzenie: 100% → 500%
200 000 Kryształ.png IconsNormal 27.png

Baterie

Bateria

Baterie są nowym typem zaopatrzenia, które jest używane automatycznie w bitwach, w których uczestniczysz razem z wyposażonym dronem. Tak jak inne rodzaje zaopatrzenia - możesz zakupić je w Hangarze jak i w Sklepie, znaleźć w Skrzyniach oraz wygrać w konkursach.

  • Jedna bateria kosztuje 300 Kryształ.png
  • Drony zużywają jedną baterię na minutę.

Ustawienia dotyczące dronów

Ustawienie Opis
DronShowYourDrone.png Ukrywa Twój dron, lecz ciągle pokazuje drony innych graczy. Należy pamiętać, że dron dalej będzie działał w tle - będzie tylko niewidoczny. Użyj tej opcji, jeśli Twój dron zasłania Ci pole widzenia.
DronShowOtherDrones.png Ukrywa wszystkie drony, z wyjątkiem Twojego własnego. Również w tej sytuacji drony ciągle działają, pomimo że ich nie widać. Użyj tej opcji, jeśli nie podobają Ci się drony latające nad innymi czołgami.